Phim Ngắn Mục Vụ: Tấm Vải

Phim Ngắn Mục Vụ: Tấm Vải

PHIM NGẮN MỤC VỤ:TẤM VẢI WHĐ (23.02.2024) – Tấm vải trong “tuồng Thương Khó” không phải chỉ để sử dụng làm băng-rôn với những câu chữ đẹp đẽ, mà còn có thể được xé ra mà băng bó vết thương của…

Xem Thêm