Giáo Xứ/ Họ Tao Roong

Giáo Xứ/ Họ Tao Roong

Địa Chỉ Đường:                         Phường/xã: xã Ia Pal Huyện: Chư Sê            Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioakim Lương Đông Vỹ Giáo dân: 4.746…

Xem Thêm
Giáo Xứ Mân Côi

Giáo Xứ Mân Côi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Dun, H. Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD; Luy Nguyễn Lê Bảo, SVD Giáo dân: 949 Bổn mạng giáo xứ: 949 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Dreng

Giáo Xứ Ia Dreng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Phan Công Trường, CSsR; Phaolô Nguyễn Hồng Trọng Nghĩa, CSsR Giáo dân: 4.300 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hằng…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Blứ

Giáo Xứ Ia Blứ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Phú Vinh, Xã Ia Blứ, H Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Micae Hoàng Quý Ân, CSsR Giáo dân: 1.944 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ dâng mìnhGiáo họ trực thuộc: 1…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Tiêm

Giáo Xứ Ia Tiêm

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Tiêm – Chư Sê Tỉnh: Gialai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Hoàng Văn Lợi; Vinhsơn Phạm Đình Tôn Giáo dân: 1.859 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô trở lại Giáo họ trực thuộc: Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Nhơn

Giáo Xứ Phú Nhơn

Địa Chỉ Đường: 323 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Nhơn Hòa Phường/xã: H. Chư Pưh Tỉnh: Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Lê Minh Trí, CSsR Giáo dân: 1.158 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Giáo họ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kly

Giáo Xứ Plei Kly

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn Hòa An, Thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: G.B Lê Minh Trí, CSsR Giáo dân: 4.701 Bổn mạng giáo xứ: Snh nhật Đức Mẹ…

Xem Thêm