Giáo Xứ Mỹ Thạch

Địa Chỉ Đường: 365 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Chư sê Phường/xã: Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Văn Trường Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Mân Côi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đặng Xuân Hải Giáo dân: 950 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm

Giáo Xứ H’Bông

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã H’bông, Huyện Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Hoàng Văn Lợi Giáo dân: 2500 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ An Tôn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Xã Kông H’tok – Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Lê Thanh Sơn. SVD Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ Phaolô – Ia Tiêm

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Tiêm – Chư Sê Tỉnh: Gialai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Đinh Quốc Thái Bình Giáo dân: 2 150 Giáo họ trực thuộc: Bơ Ngoong – Chư Sê Thông Tin…

Xem Thêm