Giáo Xứ Mân Côi

Giáo Xứ Mân Côi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Thành Hà, SVDGiáo dân: 950 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Dreng

Giáo Xứ Ia Dreng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Công Minh C.S.R Giáo dân: 4000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Blứ

Giáo Xứ Ia Blứ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Phú Vinh, Xã Ia Blứ, H Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Đình Thi Giáo dân: 2000 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Nhơn

Giáo Xứ Phú Nhơn

Địa Chỉ Đường: 323 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Nhơn Hòa Phường/xã: H. Chư Pưh Tỉnh: Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trương Văn Minh Giáo dân: 1400 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kly

Giáo Xứ Plei Kly

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn Hòa An, Thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Đắc Thịnh Giáo dân: 4300 Giáo họ trực thuộc: 16 Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Mỹ Thạch

Giáo Xứ Mỹ Thạch

Địa Chỉ Đường: 365 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Chư sê Phường/xã: Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Inhaxiô Lê Hoàng Bảo Quỳnh Giáo dân: 9.500Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ H’Bông

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã H’bông, Huyện Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Hoàng Văn Lợi Giáo dân: 2500 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ An Tôn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Xã Kông H’tok – Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Lê Thanh Sơn. SVD Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm