Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) Cho Khoá Họp Thứ Nhất Của Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục (Tháng 10.2023)

Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) Cho Khoá Họp Thứ Nhất Của Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục (Tháng 10.2023)

WHĐ (18.07.20230) – Hôm 20.06.2023, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) như là cơ sở hướng dẫn các cuộc thảo luận trong Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng…

Xem Thêm
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Hội Nghị Của Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc Năm 2023

Sứ Điệp Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Hội Nghị Của Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc Năm 2023

WHĐ (05.07.2023) – Phiên họp lần thứ 43 của Hội nghị Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO – the United Nations Food and Agriculture Organization), được tiến hành tại trụ sở ở Roma từ ngày mồng 01 đến ngày mồng 07.07.2023, với sự tham dự của khoảng 120 bộ trưởng Bộ…

Xem Thêm