Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Dịp Kỷ Niệm 10 Năm Ban Hành Tông Huấn Evangelii Gaudium

Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Dịp Kỷ Niệm 10 Năm Ban Hành Tông Huấn Evangelii Gaudium

WHĐ (27.11.2023) – Hôm 24.11, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức Hội nghị chuyên đề nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium) của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vào dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi tới các tham dự viên Hội…

Xem Thêm
Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) Cho Khoá Họp Thứ Nhất Của Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục (Tháng 10.2023)

Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) Cho Khoá Họp Thứ Nhất Của Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục (Tháng 10.2023)

WHĐ (18.07.20230) – Hôm 20.06.2023, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) như là cơ sở hướng dẫn các cuộc thảo luận trong Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng…

Xem Thêm