Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Tòa Giám Mục, 146 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum

Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh

Tòa Giám Mục, 146 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum

Linh Mục Phêrô Alih, OFM

Nhà thờ Ia Tô, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai

Linh Mục Đaminh Hoàng Xuân Anh

Nhà thờ H’Bông, xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai

Linh Mục Phêrô Nguyễn Xuân Anh, SJ

Nhà thờ Hoa Lư, CMT8, phường Hoa Lưu, Tp. Pleiku, Gia Lai

Linh Mục Micae Hoàng Quý Ân, CSsR

Nhà thờ Ia Blứ, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai

Linh Mục Phêrô Vũ Đình Bá, SDB

Nhà thờ Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, Gia Lai

Linh Mục Phaolô Trần Quốc Bảo

Nhà thờ Thăng Thiên, 02 Quang Trung, P. Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

Linh Mục Giuse Trần Văn Bảy

Tòa Giám Mục Kon Tum, 146 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum

Linh Mục Micae Nguyễn Be, CSsR

Nhà thờ Ia Hrú Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Gia Lai

Linh Mục Giuse Lưu Dương Xuân Bình, CSsR

Nhà thờ Pleikly, Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai

Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Bình

Nhà thờ Kon Mahar, xã Hà Đông, Đăk Đoa, Gia Lai

Linh Mục Simon Phan Văn Bình

Nhà hưu Tòa Giám Mục, 146 Trần Hưng Đao, Kon Tum

Linh Mục Phêrô Đinh Quốc Thái Bình, CSsR

Nhà thờ Chư Đang Ya, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai

Linh Mục Bênêđictô Nguyễn Văn Bình

Tòa Giám Mục Kon Tum, 146 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum

Linh Mục Giuse Vũ Quốc Bình

Nhà thờ Ling La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum

Linh Mục F.xaviê Phan Sinh Biu

Giáo Xứ Kon Jơdreh, xã Đăk Bla, Tp. Kon Tum

Linh Mục Phêrô Ramah Bleng, Naza

Nhà thờ Thánh Tâm, 542 Hùng Vương, Tp. Pleiku, Gia Lai

Linh Mục Micae A Blir

Nhà thờ Plei Tơwer, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, Gia Lai

Linh Mục Micae Trần Phúc Ca, SVD

Nhà thờ An Mỹ, xã An Phú, Tp. Pleiku, Gia Lai

Linh Mục Vinhsơn Phan Văn Cảnh

Nhà thờ Kon Hngo Klăh, Xã Ngọc Bay, Tp. Kon Tum