Giáo Xứ/ Họ Plơi Ba

Giáo Xứ/ Họ Plơi Ba

Địa Chỉ Đường:                    Phường/xã: xã Ia Pnôn Huyện: Đức Cơ           Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB Gioan Bosco…

Xem Thêm
Giáo Xứ/ Họ Đồng Tâm

Giáo Xứ/ Họ Đồng Tâm

Địa Chỉ Đường:                   Phường/xã: xã Ia Din Huyện: Đức Cơ         Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đinh Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB;  Gioan Bosco Vũ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chư Ty

Giáo Xứ Chư Ty

Địa Chỉ Đường:                      Thị trấn: Chư Ty Huyện: Đức Cơ         Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Tôma Aquinô Trần Duy Linh Giáo dân: 662 Bổn mạng giáo xứ: Thánh…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Rơngol Khop

Giáo Xứ Plei Rơngol Khop

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Krêl – H. Đức Cơ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB; Gioan Bosco Vũ Tiến Dũng, SDB; Giuse Nguyễn Cao…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Pia

Giáo Xứ Ia Pia

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Pia – H. Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Lại Văn Vinh, SDB; Phêrô Ngô Bá Công, SDB; Giuse Cao Duy Vũ, SDB; Giuse Nguyễn Minh Ngọc,…

Xem Thêm
Giáo Xứ Thanh Hà

Giáo Xứ Thanh Hà

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Dăng-H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Đinh Công Túy, SDB; Giacôbê Đặng Đình Thăng, SDB; Giuse Hồ Quang Hân, SDB; G.B Nguyễn Chung, SDB Giáo dân: 3.070 Bổn mạng giáo xứ:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Thanh Bình

Giáo Xứ Thanh Bình

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Bình GiáoTỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioakim Phạm Thái Tuyên, SDB; Phêrô Vũ Đình Bá, SDB; Vinhsơn Nguyễn Thành Trung, SDB Giáo dân: 1.718 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Mỹ

Giáo Xứ Phú Mỹ

Địa Chỉ Đường:                         Phường/xã: xã Ia Băng, H. Chư PrôngThành phố:                 Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Bartôlômêô Nguyễn Đình…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hoàng Yên

Giáo Xứ Hoàng Yên

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Phín – H. Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Đaminh Nguyễn Xuân Hùng; Đaminh Nguyễn Văn Ban, SDB Giáo dân: 2.087 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên TrờiGiáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đức Hưng

Giáo Xứ Đức Hưng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Thăng Hưng – H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Hà Hiển Linh Giáo dân: 1.405 Bổn mạng giáo xứ: Đức Kitô Vua vũ trụ Giáo họ trực thuộc: 5 họ và…

Xem Thêm