Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

WHĐ (13.9.2020) – Ngày lễ này có từ thế kỷ 12. Lễ được các đan sĩ Xitô và Servites[1] rao truyền đặc biệt, đến nỗi vào thế kỷ 14 và 15, lễ đã được cử hành trong nhiều Giáo phận Công…

Xem Thêm