Đời Sống Sinh Viên

Đời Sống Sinh Viên

CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI ĐỜI SỐNG SINH VIÊN Khi nói tới đời sống sinh viên, chúng ta nghĩ ngay tới những người trẻ, đang ngồi trên giảng đường đại học, miệt mài sách vở để chắp cánh…

Xem Thêm
Khái Niệm Về Ơn Gọi

Khái Niệm Về Ơn Gọi

WHĐ (06.5.2022) – Tôi lớn lên trong một thế hệ được dạy rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người một ơn gọi để sống. Trong tập quán tôn giáo thời đó, đặc biệt là trong tu đức, chúng tôi tin…

Xem Thêm