Chứng Từ Sống Động

Chứng Từ Sống Động

Sơ Marije Kaleta, người đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha Phanxicô bằng đức tin can đảm trong giai đoạn các tôn giáo tại Albania bị chế độ vô thần đàn áp, vừa qua đời ở tuổi 92. Albania là một…

Xem Thêm