Giáo Xứ Kleng

Giáo Xứ Kleng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Thành TrungGiáo dân: 6000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Mút

Giáo Xứ Đăk Mút

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Máccô Trần Quý Phương LinhGiáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Bơbăn

Giáo Xứ Kon Bơbăn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ngọc Réo – H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fx. Phan Đại Dương Giáo dân: 3700 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hơmoong, H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trần Văn Toán Giáo dân: 3270 Giáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơ Moong

Giáo Xứ Hơ Moong

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Vũ Văn TínGiáo dân: 3650 Giáo họ trực thuộc:  4 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Trang

Giáo Xứ Kon Trang

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk HàTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Trần Văn VũCha phó: Antôn Phan Viết TríGiáo dân: 6000 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Gung

Giáo Xứ Kon Gung

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giáo dân: Máccô Trần Quý Phương Linh Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Rờ Kơi

Giáo Xứ Rờ Kơi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Kram, xã Rờ Kơi – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Luca Nguyễn Văn Mạnh Giáo dân: 2100 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kơđem

Giáo Xứ Đăk Kơđem

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Huyện Đăk Hà, Xã Đăk Ui Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Nguyễn Tuấn Huy Giáo dân: 7000 Giáo họ trực thuộc: Kongu Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kơbey

Giáo Xứ Plei Kơbey

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Xa Bình – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Vũ Duy Ngữ Giáo dân: 2150 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm