Giáo Xứ Kleng

Giáo Xứ Kleng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung, OFM; Phêrô Bùi Đức Hoàng, OFM Giáo dân: 7.215 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Mút

Giáo Xứ Đăk Mút

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Máccô Trần Quý Phương LinhGiáo dân: 1.100 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân CôiGiáo họ trực thuộc: Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Bơbăn

Giáo Xứ Kon Bơbăn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ngọc Réo – H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fx. Phan Đại Dương Giáo dân: 3.826 Bổn mạng giáo xứ: Chúa Thánh Thần Hiện XuốngGiáo họ trực thuộc: Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hơmoong, H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tôma(Thiện Lê Công Huy Khanh Giáo dân: 2.224 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơ Moong

Giáo Xứ Hơ Moong

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Vũ Văn TínGiáo dân: 3.400 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Giáo họ trực thuộc:  4 Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Trang Mơnei

Giáo Xứ Kon Trang Mơnei

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk HàTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Trần Văn Vũ; Lôrenxô Phạm Trung Kiên Giáo dân: 4.541 Bổn mạng giáo xứ: Têrêxa Hài Đồng Giêsu Giáo họ trực thuộc: 3 Thông…

Xem Thêm