Mười Cách Đức Maria Là Mẹ Của Chúng Ta

Mười Cách Đức Maria Là Mẹ Của Chúng Ta

Như trong Kinh cầu Đức Bà, chúng ta thấy Đức Maria được tôn vinh với rất nhiều tước hiệu, chẳng hạn như Mẹ là: Hoa hồng mầu nhiệm, Lầu đài Ðavít, Tháp ngà báu, Hòm bia Thiên Chúa, Cửa thiên đường, Sao mai sáng, Đấng cực thanh cực tịnh, Đấng tuyền…

Xem Thêm
Suy Niệm Về Thánh Giuse

Suy Niệm Về Thánh Giuse

Ơn xin: Xin cho tôi biết để cho Chúa sử dụng đời mình hầu phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. 1. Thành Giuse là người có đức tin lớn lao. Ngài đã đón nhận những biến cố…

Xem Thêm