Giáo Xứ/ Họ Ama Drung

Giáo Xứ/ Họ Ama Drung

Địa Chỉ Đường: Thôn Ama Drung – Xã: Ia Trok Huyện: Ia Pa                          Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioan Mai Minh Mạnh, CSsR Giáo dân: Bổn mạng giáo xứ:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Tâm

Giáo Xứ Phú Tâm

Địa Chỉ Đường:                     Phường/xã: xã Pơ Tó Huyện: Ia Pa            Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Thời Danh Giáo dân: 1.055 Bổn mạng giáo xứ: Sinh…

Xem Thêm
Giáo Xứ Bon Ơi Nu

Giáo Xứ Bon Ơi Nu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Rsươm – H. Krông Pa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Văn Tuân, CSsR; Giuse Huỳnh Lê Pháp, CSsR; Phêrô Hoàng Văn Hậu, CSsR Giáo dân: 6.581 Bổn mạng giáo xứ: Chúa…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chroh Ale

Giáo Xứ Chroh Ale

Địa Chỉ: Bon Sô Ama Mrơng Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Peng , H. Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: G.B Nguyễn Văn Hùng, CSsR Giáo dân: 1.350 Bổn mạng giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpGiáo họ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Athai

Giáo Xứ Plei Athai

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thị trấn Phú Thiện; H. Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Nguyễn Đinh Thi, CSsR; Đaminh Đinh Thanh Minh Dương, CSsR Giáo dân: 7.863 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô trở lạiGiáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Bon Ama Djơng

Giáo Xứ Bon Ama Djơng

Địa Chỉ Đường: 40 Nguyễn Thái Học Thành phố: Phường/xã: Thị xã Ayunpa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Vinhsơn Bùi Thanh Quang, CSsR Giáo dân: 7.270 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Giáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Thiện

Giáo Xứ Phú Thiện

Địa Chỉ Đường: 117 Trường ChinhThành phố: Phường/xã: thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Nguyễn An Lành Giáo dân: 2.496 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Bổn

Giáo Xứ Phú Bổn

Địa Chỉ Đường: 186 Trần Hưng Đạo Thành phố: Thị xã Ayunpa Phường/xã: Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Trần Ngọc Tín Giáo dân: 2.730 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Túc

Giáo Xứ Phú Túc

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Krông Pa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Bartôlômêô Nguyễn Đức Thịnh, CSsR; Anphongsô Trần Ngọc Hướng, CSsRGiáo dân: 1.929’ Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Giáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm