Giáo Xứ Bôn Ơi Nu

Giáo Xứ Bôn Ơi Nu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Rsươm – H. Krông Pa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Văn Tuân (2023 – …)Giáo dân: 4538 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chroh Ale

Giáo Xứ Chroh Ale

Địa Chỉ: Bon Sô Ama Mrơng Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Peng , H. Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Văn Tuân Giáo dân: 1500 Giáo họ trực thuộc: 0 Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Athai

Giáo Xứ Plei Athai

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Hoàng Quý Ân Giáo dân: 7093 Giáo họ trực thuộc: 6 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Bon Ama Djơng

Giáo Xứ Bon Ama Djơng

Địa Chỉ Đường: 40 Nguyễn Thái Học Thành phố: Phường/xã: Thị xã Ayunpa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh Giáo dân: 6873 Giáo họ trực thuộc:  1 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Thiện

Giáo Xứ Phú Thiện

Địa Chỉ Đường: 117 Trường ChinhThành phố: Phường/xã: thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Bosco Trần Thanh Phương Giáo dân: 2500 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Bổn

Giáo Xứ Phú Bổn

Địa Chỉ Đường: 186 Trần Hưng Đạo Thành phố: Thị xã Ayunpa Phường/xã: Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Nguyễn Đức Trường Giáo dân: 2600 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Túc

Giáo Xứ Phú Túc

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Krông Pa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Huỳnh Lê Pháp Giáo dân: 1883 Giáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ…

Xem Thêm