Linh Đạo Cho Giáo Dân

Linh Đạo Cho Giáo Dân

I. QUA LINH ĐẠO KITÔ GIÁO XÂY DỰNG MỘT NỀN LINH ĐẠO CHO GIÁO DÂN 1. Linh đạo Kitô giáo Linh đạo Kitô giáo là sự diễn tả kinh nghiệm của một con người về Thiên Chúa qua Đức Giêsu…

Xem Thêm
Ý Nghĩa Hôn Nhân Kitô Giáo

Ý Nghĩa Hôn Nhân Kitô Giáo

Tất cả mọi cuộc hôn nhân đúng nghĩa đều phải xuất phát từ tình yêu dành cho nhau. Khi một người nam và một người nữ yêu thương nhau, họ tự thấy có một lực đẩy nào đó, muốn họ…

Xem Thêm