Giáo Xứ Ia Blứ

Giáo Xứ Ia Blứ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Phú Vinh, Xã Ia Bcứ, H Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Đình Thi Giáo dân: 2000 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Bôn Ơi Nu

Giáo Xứ Bôn Ơi Nu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Rsươm – H. Krông Pa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Maccô Bùi Duy Chiến Giáo dân: 3850 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chroh Ale

Giáo Xứ Chroh Ale

Địa Chỉ: Bon Sô Ama Mrơng Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Peng , H. Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Văn Tuân Giáo dân: 1500 Giáo họ trực thuộc: 0 Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Athai

Giáo Xứ Plei Athai

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Phú Thiện Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Hoàng Quý Ân Giáo dân: 7093 Giáo họ trực thuộc: 6 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Bon Ama Djơng

Giáo Xứ Bon Ama Djơng

Địa Chỉ Đường: 40 Nguyễn Thái Học Thành phố: Phường/xã: Thị xã Ayunpa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh Giáo dân: 6873 Giáo họ trực thuộc:  1 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Thụp

Giáo Xứ Kon Thụp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Đak Pnan, Kon Thụp, Huyện Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Cha Antôn Ngô Hồng Tú SVD Giáo dân: 750 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Châu Khê

Giáo Xứ Châu Khê

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Yă – Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Cao Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 8 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm