Giáo Xứ/Họ Kon Jôt

Giáo Xứ/Họ Kon Jôt

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Hà Đông Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Phạm Đức Vượng Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ De Tul

Giáo Xứ/Họ De Tul

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Đăk SơmeiHuyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh Giáo dân:…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ Kon Rơng

Giáo Xứ/Họ Kon Rơng

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Hà Đông Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách:  Phanxicô Xaviê Hồ Văn Phương…

Xem Thêm
Giáo Xứ Mẫu Tâm

Giáo Xứ Mẫu Tâm

Địa Chỉ Đường:                     Xã: Ia Khươl Huyện: Chư Păh      Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Võ Văn Trường Giáo dân: 2.320 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh…

Xem Thêm
Giáo Xứ/ Họ Tam An

Giáo Xứ/ Họ Tam An

Địa Chỉ Đường:                        Xã: Tân An Huyện: Đăk Pơ           Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Boniíaciô Đinh Văn Toàn, CRM Giáo dân: 400 Bổn mạng giáo xứ:…

Xem Thêm
Giáo Xứ/ Họ Plơi Ba

Giáo Xứ/ Họ Plơi Ba

Địa Chỉ Đường:                    Phường/xã: xã Ia Pnôn Huyện: Đức Cơ           Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB Gioan Bosco…

Xem Thêm
Giáo Xứ/ Họ Đồng Tâm

Giáo Xứ/ Họ Đồng Tâm

Địa Chỉ Đường:                   Phường/xã: xã Ia Din Huyện: Đức Cơ         Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đinh Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB;  Gioan Bosco Vũ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chư Ty

Giáo Xứ Chư Ty

Địa Chỉ Đường:                      Thị trấn: Chư Ty Huyện: Đức Cơ         Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Tôma Aquinô Trần Duy Linh Giáo dân: 662 Bổn mạng giáo xứ: Thánh…

Xem Thêm
Giáo Xứ/ Họ Ama Drung

Giáo Xứ/ Họ Ama Drung

Địa Chỉ Đường: Thôn Ama Drung – Xã: Ia Trok Huyện: Ia Pa                          Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioan Mai Minh Mạnh, CSsR Giáo dân: Bổn mạng giáo xứ:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Tâm

Giáo Xứ Phú Tâm

Địa Chỉ Đường:                     Phường/xã: xã Pơ Tó Huyện: Ia Pa            Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Thời Danh Giáo dân: 1.055 Bổn mạng giáo xứ: Sinh…

Xem Thêm