Giáo Xứ Phú Thọ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Pleiku Phường/xã: An Phú Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Hier Lê Đình Hùng.Giáo dân: 4462.Giáo họ trực thuộc: Vinh Sơn Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm

Giáo Xứ An Khê

Địa Chỉ Đường: 198 Quang TrungThị xã: An khê Phường/xã:Tỉnh/Tp: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Baotixita Trần Quang Truyền.Giáo dân: 2500.Giáo họ trực thuộc: Kbang và Sơn Lang (400+300) Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ Lệ Cần

Địa Chỉ Thôn: 1 Quận/huyện: Đak Đoa Phường/xã: Tân Bình Tỉnh/Tp: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Thế Hoài.Giáo dân: 1.600.000 bao gồm Kinh và Bahnar.Giáo họ trực thuộc: Vô Nhiễm, Giuse, Phêrô và 9…

Xem Thêm