Giáo Xứ Trà Đa

Địa Chỉ Đường: Dương Minh ChâuThành phố: Plei Ku Phường/xã: xã Trà Đa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đỗ Thái Huy Giáo dân: 650 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ Hòa Bình

Địa Chỉ Đường: 82 Hàn Thuyên Thành phố: Plei Ku Phường/xã: Biển hồ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đỗ Thái Huy Giáo dân: 450 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ Yali

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fr.A Phạm Ngọc Quang Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 5500 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Thanh Hà

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Dăng-H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Hoàng Văn Số Giáo dân: 2700 Giáo họ trực thuộc: 10 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Mỹ Thạch

Địa Chỉ Đường: 365 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Chư sê Phường/xã: Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Văn Trường Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ H’neng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn 4, thị trấn Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Ya Thu Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Bôn Ơi Nu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Rsươm – H. Krông Pa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Maccô Bùi Duy Chiến Giáo dân: 3850 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật Giáo dân: 1015 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm