Nền Thần Học Bình Dân

Nền Thần Học Bình Dân

  NỀN THẦN HỌC BÌNH DÂN Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc Một tin vui cho hầu hết giáo dân liên quan đến vấn đề thần học đến từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khi ngài đề cập đến nền thần học…

Xem Thêm