Tại Sao Tin Vào Thiên Chúa?

Tại Sao Tin Vào Thiên Chúa?

Tại sao tin vào Thiên Chúa? Bởi vì có những lý do để tin vào Chúa Giêsu, tác giả cuốn “La Méthode simple pour commencer à croire” (“Phương pháp đơn giản để bắt đầu tin”, nxb. Artège) giải thích, một…

Xem Thêm