Thánh Linh Trong Tông Đồ Công Vụ

Thánh Linh Trong Tông Đồ Công Vụ

  Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P. Nhập Đề   Ngày ấy, trong cuộc hành trình truyền giáo lần III, thánh Phaolô đến Ephêsô và gặp một ít môn đồ của Gioan, ngài hỏi họ: Khi tin đạo, các ông có…

Xem Thêm
Kénose Là Gì?

Kénose Là Gì?

Thần học đôi khi sử dụng những từ ngữ mang tính học thuật này mà việc giải thích sẽ rất hữu ích… Hãy tìm hiểu ở đây từ “kénose” nghĩa là gì, cùng với cha Eric Morin, giáo sư thần…

Xem Thêm