Tìm Hiểu Linh Đạo Giáo Lý Viên

Tìm Hiểu Linh Đạo Giáo Lý Viên

  TS. Tôma Nguyễn Như Danh04.04.2023   Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu và biết rằng giáo lý viên là một ơn gọi đến từ Thiên Chúa, được Hội Thánh xác nhận, ủy nhiệm và sai đi thực thi sứ…

Xem Thêm
Tại Sao Tin Vào Thiên Chúa?

Tại Sao Tin Vào Thiên Chúa?

Tại sao tin vào Thiên Chúa? Bởi vì có những lý do để tin vào Chúa Giêsu, tác giả cuốn “La Méthode simple pour commencer à croire” (“Phương pháp đơn giản để bắt đầu tin”, nxb. Artège) giải thích, một…

Xem Thêm