Tại Sao Tin Vào Thiên Chúa?

Tại Sao Tin Vào Thiên Chúa?

Tại sao tin vào Thiên Chúa? Bởi vì có những lý do để tin vào Chúa Giêsu, tác giả cuốn “La Méthode simple pour commencer à croire” (“Phương pháp đơn giản để bắt đầu tin”, nxb. Artège) giải thích, một…

Xem Thêm
Việc Hình Thành Kinh Tin Kính

Việc Hình Thành Kinh Tin Kính

VIỆC HÌNH THÀNH KINH TIN KÍNH (Trích Cuộc lữ hành đức tin)   Bốn Công Đồng Chung Đầu Tiên Các Kitô hữu tiên khởi không quan tâm đến triết lý, thần học. Họ làm chứng về Đức Kitô, Đấng gọi…

Xem Thêm
Thần Học Về Con Người

Thần Học Về Con Người

Có hai đường lối khác nhau để trình bày thần học về con người: một đàng là nói về con người trong lịch sử cứu độ (tạo dựng, sa ngã, cứu chuộc), họp thành bộ môn Anthropologia theologica; đàng khác thì…

Xem Thêm