Biết Phải Thưa Gì…?

Biết Phải Thưa Gì…?

Các em Tiền Tập niên khóa 2019 đã đi thực tế tại cộng đoàn 1 năm, sau đó về thăm gia đình và trở lại La Sơn trong niềm hân hoan phấn khởi để chuẩn bị về nhà Tập tại…

Xem Thêm