Dòng Salêdiêng Don Bosco

Dòng Salêdiêng Don Bosco

Dòng Salêdiêng Don Bosco (viết tắt: SDB) là một tu hội thuộc quyền Giáo hoàng Roma. Dòng Salêdiêng được thành lập vào cuối thế kỷ 19 bởi Thánh Gioan Bosco với nền tảng ban đầu là công tác từ thiện, chăm sóc…

Xem Thêm