Nhật Ký Vào Làng

Nhật Ký Vào Làng

Càng đến chung chia cuộc sống thực tế của anh em dân tộc nghèo khổ, bị bỏ rơi tôi càng cảm nhận tôi được thương xót và được tuyển chọn. Trên đường đi vào làng Đăk Răng, chị em chúng…

Xem Thêm
Niềm Vui Lên Đường

Niềm Vui Lên Đường

Là tu sĩ, chúng tôi học sống trọn vẹn hơn căn tính và bản chất truyền giáo của Giáo hội trong đời sống thánh hiến và sứ vụ. Từ những năm tháng đầu tiên đến với Hội dòng, luật Dòng…

Xem Thêm
Vùng Đất Mới

Vùng Đất Mới

Tôi bước chân đến “vùng đất mới”: môi trường mới, cộng đoàn mới, giáo xứ mới, con người mới, ngôn ngữ mới, văn hóa mới và cả những nẻo đường mà tôi chưa bao giờ được bước chân tới… “Những…

Xem Thêm
Cơn Mưa Truyền Giáo

Cơn Mưa Truyền Giáo

Chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và nghe (Cv 4,20) Đáp lại lời… “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20) Đáp lại lời…

Xem Thêm