Ca Khúc: Ngày Mai Của Chúng Ta

Ca Khúc: Ngày Mai Của Chúng Ta

NGÀY MAI CỦA CHÚNG TA   TGPSG — Nhân Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Sinh nhật Hội Thánh, Ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn giới thiệu ca khúc “Ngày Mai của Chúng Ta”. Đây là một…

Xem Thêm