Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Yêu Tốt Để Nói Tốt – Những Thách Thức Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 2023

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Yêu Tốt Để Nói Tốt – Những Thách Thức Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 2023

WHĐ (11.5.2023) – Bạn đã có bao giờ nghe biết về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội chưa? Nếu chưa, thì cũng không sao, và đây là dịp để bạn trải nghiệm về ngày này. Vào Chúa Nhật trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo hội cử hành việc nhìn nhận…

Xem Thêm