27.10.2021 – Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

BÀI ÐỌC I: Rm 8, 26-30

“Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên hình ảnh giống Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 12, 4-5. 6

Ðáp: Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa (c. 6a).

1) Xin đoái xem, nhậm lời con, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa. Xin soi sáng mắt con, kẻo con thiếp ngủ trong tay tử thần, đừng để tên thù con nói được: “Ta đã thắng nó”. Xin chớ để kẻ thù con hân hoan vì con quỵ ngã.

2) Bởi con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa. Xin cho lòng con hân hoan vì ơn Ngài cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Ngài ban ân huệ cho con.

ALLELUIA: Tv 118, 135

All. All. – Xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. – All.

LỜI CHÚA: Lc 13, 22-30

“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

            Trong bài Tin Mừng nầy có hai ý quan trọng, Chúa Giêsu dựa vào đó để nhắn nhủ người Do thái:

            Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào (nước Trời).

            Trong Mathêu (7, 13-14) Chúa còn nói thêm: cửa rộng thênh thang là lối đến sự hư mất. Phải chiến đấu cam go, nhưng chiến đấu với ai, với những gì? Thưa trước hết phải chiến đấu với chính mình để sống Phúc âm: Ai muốn giữ sự sống mình thì sẽ mất, ai chịu mất mạng sống mình vì Thầy sẽ được sống đời đời. Ai muốn theo Ta, hãy vác Tnánh giá mình mà theo Ta. Chiến đấu đây không chỉ là giữ một mớ lề luật bên ngoài như đọc kinh xem lễ, ăn chay.  Linh mục Feuiuet làm tuyên ý cho hoàng gia vua Louis XIV, tính tình rất thẳng thắn. Một hôm một hoàng thân ăn sáng ngày phải giừ chay, thấy cha Feuillet, ông liền hỏi: “Thưa cha, ngày giữ chay mà ăn thêm một miếng Biscuit có bơ, có phá luật giữ chay không?”

             Vị Linh mục trả lời: “Ông hãy ăn cả một con bò nếu ông muốn, nhưng hãy là một Kitô hữu tốt.”

             Ý thứ hai là: Thiên hạ từ đông sang tây sẽ vào dự tiệc nước Trời, còn con cái trong nhà sẽ bị loại ra. Chúa muốn nói rằng, không phải cứ hễ là thuộc dòng giống Abraham là được vào nước Trời, nhưng là những kẻ vâng nghe và sống lời Người. Không phải là được rứa tội và chịu các Bí tích, giữ một mớ lề luật là được vào  nước Trời, nhưng là sống lời Chúa. Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng Chúa đáp lại: Cứ đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính! Ngày nay chúng ta cũng có thể nói với Chúa: chúng tôi đã từng rước lễ, đã từng nghe giảng dạy trong nhà thờ Chúa. Nhưng Chúa cũng sẽ đuổi chúng ta trong ngày phán xét, vì ta đã sống bất chính, nghĩa là không vâng nghe và sống lời Chúa; cuộc sống của ta chẳng có gì là Phúc âm cả.

            Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay có thể tóm tắt như sau: muốn vào nước Trời thì phải chiến đấu với chính mình để đưa Phúc âm vào cuộc sống. Có đạo hay đi đạo mà không sống đạo thì cũng chẳng được gì. Có đạo mà không có đức thì cũng không thể vào lưới Trời được.

WGPKT(24/10/2021) KONTUM