28.10.2021 – Thứ Năm. Thánh Simon Và Thánh Giuđa Tông Đồ

Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22

“Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng của các Tông đồ và Tiên tri, và chính Đức Kitô làm đá góc tường. Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 2-3. 4-5

Đáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a).

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyện tụng cho đêm kia.

2) Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu.

ALLELUIA:

All. All. – Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; chúng con tuyên xưng Chúa là Chúa tể; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ ca ngợi Chúa. – All.

LỜI CHÚA:  Lc 6, 12-19

“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm 1:

Tin Mừng nói rất nhiều về việc Chúa Giêsu cầu nguyện: Ngài cầu nguyện khi bẻ bánh, khi làm phép lạ… Nhưng có duy nhất một lần , thánh ký ghi lại việc Chúa cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn gọi các Tông đồ. Điều này hẳn cho thấy mối tương quan mật thiết giữa Ngài với Thiên Chúa Cha, trong ý định cứu rỗi, nhưng đàng khác cũng cho chúng ta thấy tầm quan trọng của công việc mà Ngài sắp phải thực hiện: Đó là chọn gọi các Tông đồ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể cảm nhận hết ý nghĩa và giá trị của việc ưu tuyển này, nếu chúng ta không được thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại quảng diễn và giảng giải cho chúng ta qua thư gửi cho Êphêsô: Anh em không còn là khách trọ, là khách qua đường nhưng là đồng với các thánh, là người nhà của Thiên Chúa. Sở dĩ có được điều đó là vì: Anh em đã được xây dựng trên nền tảng của các Tông đồ và các tiên tri và nhất là chính Đức Kitô là viên đá góc tường. Trong Người tất cả tòa nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa, anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong thân thể.

Nghe xong lời trên, ai trong chúng ta lại không cảm thấy dạt dào niềm hạnnh phúc: Đó là hạnh phúc của những người con, được cứu chuộc bởi giá máu châu báu của Đức Kitô, là đồng hương cùng các thánh, là anh em với nhau. Đó cũng còn là hạnh phúc được nuôi dưỡng, liên kết bởi Mẹ thánh Giáo Hội, nhờ vào cuộc tử nạn của Đức Kitô, Viên Đá góc của tòa nhà Giáo Hội. Đó cũng là hạnh phúc được cộng tác cùng Giáo Hội, tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng, và qui tụ mọi người trong Đức Kitô, để làm cho tòa nhà Giáo Hội, mà các Tông đồ là nền móng, ngày càng được xây dựng cao hơn và hoàn thiện hơn, xứng đáng là thành thánh cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

Ơn gọi thì lớn lao, sứ mạng lại cao cả, nên Chúa Giêsu đã cần đến những con người quảng đại như Phêrô, nhiệt tình như Simon, dẫn thân như Giuđa. Nhưng như chúng ta biết, công việc loan báo Tin Mừng không dừng lại ở nơi dân tộc Israel, mà còn phải được vang xa đến tận cùng trái đất, cho mọi thế hệ.

Ý thức là thành phần trong Giáo Hội của Chúa Kitô, được xây dựng trên nền tảng của các Tông đồ, mỗi người chúng ta hãy nói như thánh Têrêsa: Trong lòng Giáo Hội, con là tình yêu. Tình yêu với Mẹ Giáo Hội, không thể là những ngôn từ trống rỗng, nhưng phải là những công việc thật cụ thể và sống động:

– Trước Tiên là những lời cầu nguyện cho Giáo Hội. Giáo Hội bản chất là thánh thiện vì do Chúa Kitô, Con Thiên Chúa là Đấng thánh thiện thiết lập. Tuy nhiên Giáo Hội bao gồm những con người dòn mỏng yếu đuối, nên vẫn có thể còn những yêu đuối, sa ngã. Vì thế, noi gương Đức Kitô hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện thiết tha cho Giáo Hội, để với ơn Chúa, Giáo Hội có thể trung thành với sứ mạng là lãnh nhận.

– Hơn nữa, chúng ta cần phải đem hết khả năng sức lực, điều kiện hoàn cảnh, để góp phần xây dựng Giáo Hội. Vì với sứ mạng làm chứng nhân cho Tin Mừng khắp thế giới, Giáo Hội không thể hoàn thành với một nhóm ít ỏi, nhưng cần phải có sự cộng tác quảng đại, nhiệt thành và vô vị lợi của mỗi người chúng ta, qua hy sinh, đóng góp, qua hiệp nhất đường hướng chung và nhất là qua những tham gia nhiệt tình với sinh hoạt của Giáo Hội, mà chúng ta vẫn được mời gọi để cộng tác.

Qua thánh lễ, Chúa Kitô vẫn đang mời gọi, qui tụ những kẻ tin Ngài trong Giáo Hội, đón nhận và liên kết với Mình Máu Ngài, để trong sức mạnh và ơn nghĩa nâng đỡ, cùng với Giáo Hội tiếp tục loan báo Tin Mừng cứu độ cho đến ngày tận thế.

Chớ gì mỗi người chúng ta, mọi gia đình biết noi gương hai thánh Tông đồ hôm nay, ý thức đến ơn gọi và sứ mạng cao cả của mình, biết nhiệt tâm cộng tác với Giáo Hội, bằng một đời sống chứng tá, bằng gương sáng, nhất là bằng những cộng tác chân thành, như những viên gạch sống động, chúng ta sẽ xây dựng tòa nhà Giáo Hội ngày một đẹp, xứng đáng nơi để Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Amen.

 

Suy niệm 2: ( Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết)

 “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, Ngài  thức suốt đêm
cầu nguyện, đến sáng Ngài kêu các môn đệ lại
và chọn 12 ông, gọi là tông đồ…”

   1/ Núi theo nghĩa thần học là nơi thần hiện, nơi gặp gỡ Thiên Chúa, lãnh chỉ thị của Người như Môsê lên Núi Sinai lãnh 2 bia đá thuở xưa.

   2/ Chúa Giêsu gặp gỡ Chúa Cha qua cả đêm cầu nguyện… sáng ra mới chọn 12 tông đồ… cho ta thấy công việc hệ trọng biết chừng nào (vì các Tông Đồ là nền tảng Giáo hội Công giáo)

   3/ Tông đồ có nghĩa là người được sai đi. Trước khi sai các ông đi Chúa cho các ông nghe và quan sát việc giảng dạy và chữa lành của Chúa: “Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông”.

   4/ Đông đảo dân chúng từ Tia, Siđon, khắp miền Giuđê, miền duyên hải… kéo đến nghe Chúa giảng và xin được chũa lành bệnh tật, quỷ ám…

   5/ Dân chúng tin vào quyền năng Chúa và chứng kiến nhãn tiền khi họ tìm cách sờ vào Người, cảm nhận được năng lực phát ra từ Người, chữa lành mọi bệnh tật.

   6/ Chúng con tin Chúa là Đấng Quyền Năng. Chúa dùng quyền năng để chọn các tông đồ, thiết lập Giáo hội, sai các ông đi loan báo Tin mừng, ban quyền tha tội, trừ quỷ, chữa các bệnh tật cho các ông, để các ông nối nghiệp Chúa cứu rỗi mọi người cho đến tận thế.

   Lưu ý: Trong 12 tông đồ có 2 ông là anh em của Chúa (Mc 6, 3) nhưng không phải anh em ruột như các nhóm cải cách chủ trương, mà là anh em họ. Vì Thánh Luca ghi rõ: Giacôbê là con ông Alphê; Giuđa (không phải Giuđa Iscariôt) là con ông Giacôbê (c. 15-16).

   Các nhóm ly khai dựa vào cụm từ: “Anh em Chúa Giêsu là Giacôbê, Giosep, Simon và Giuđa” để phủ nhận tín điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh (Hãy nhớ: ngoài Giáo hội Công giáo không ai hiểu đúng Kinh Thánh).

 

WGPKT(24/10/2021) KONTUM