Giáo Xứ Angleh

Giáo Xứ Angleh

Địa Chỉ:  Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Đăk Mong, Xã Đăk Krong, h.Đăk ĐoaTỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Lôrenxô Lê Công Trần Phát, SSSCha phó: Inhaxiô M. Nguyễn Quốc Hùng, SSSGiáo dân: 2000 Giáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Tơwer

Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 5500 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ngô Sơn

Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật Giáo dân: 1015 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hà Bầu

Giáo Xứ Hà Bầu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Đang Ya, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Hồng Trọng Nghĩa Giáo dân:  3548 Giáo họ trực thuộc: 10 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến Giáo dân: 8219 Giáo họ trực thuộc: 16 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Kha

Giáo Xứ Ia Kha

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Khánh Thông OFM Giáo dân: 1580Giáo họ trực thuộc: Suối Đục Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kia

Giáo Xứ Đăk Kia

Địa Chỉ Đường: Thôn Đăk KiaThành phố: Kon Tum Phường/xã: Đoàn KếtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Quốc TrụGiáo dân: 680Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Hương

Giáo Xứ Tân Hương

Địa Chỉ Đường: 540 Nguyễn HuệThành phố: Kon Tum Phường/xã: Thống NhấtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đỗ Hiệu.Giáo dân: 2332.Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kleng

Giáo Xứ Kleng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Thành TrungGiáo dân: 6000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm