Giáo Xứ Tea Rơxá

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Trăm – H. Đăk Tô
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Võ Văn Dũng
Giáo dân: 6100
Giáo họ trực thuộc: 13 làng

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Nt Chính  
17h00 Làng  
Ba 5h15 Nt Chính  
17h00 Làng  
5h15 Nt Chính  
17h00 Làng  
Năm 5h15 Nt Chính  
17h00 Làng  
Sáu 5h15 Nt Chính  
17h00 Làng  
Bảy 5h15 Nt Chính  
15h00 Làng  
Chúa Nhật
 
5h30 Nt Chính  
9h15 Nt Chính  
15h30 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(28/05/2021) KONTUM