Giáo Xứ/Họ Kon Jôt

Giáo Xứ/Họ Kon Jôt

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Hà Đông Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Phạm Đức Vượng Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ De Tul

Giáo Xứ/Họ De Tul

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Đăk SơmeiHuyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh Giáo dân:…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ Kon Rơng

Giáo Xứ/Họ Kon Rơng

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Hà Đông Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách:  Phanxicô Xaviê Hồ Văn Phương…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ Kroong

Giáo Xứ/Họ Kroong

Địa Chỉ Đường:                              Xã: Kroong Thành phố: Kon Tum      Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách:  Phaolô Ali Khâm Giáo dân: 2.572…

Xem Thêm