Giáo Xứ Kon Jơdreh

Giáo Xứ Kon Jơdreh

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Đăk BlàTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Hùng Sơn Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Thụp

Giáo Xứ Kon Thụp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Đak Pnan, Kon Thụp, Huyện Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Cha Antôn Ngô Hồng Tú SVD Giáo dân: 750 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Châu Khê

Giáo Xứ Châu Khê

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Yă – Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Cao Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 8 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Nhơn

Giáo Xứ Phú Nhơn

Địa Chỉ Đường: 323 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Nhơn Hòa Phường/xã: H. Chư Pưh Tỉnh: Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trương Văn Minh Giáo dân: 1400 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kly

Giáo Xứ Plei Kly

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn Hòa An, Thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Đắc Thịnh Giáo dân: 4300 Giáo họ trực thuộc: 16 Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kơđem

Giáo Xứ Đăk Kơđem

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Huyện Đăk Hà, Xã Đăk Ui Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Nguyễn Tuấn Huy Giáo dân: 7000 Giáo họ trực thuộc: Kongu Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm