Giáo Xứ Đăk Jâk

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Môn – H. Đăk Glei
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đôminicô Hoàng Xuân Anh
Giáo dân: 5600
Giáo họ trực thuộc: 7

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính  
     
Ba 5h30 Nt Chính  
     
5h30 Nt Chính  
     
Năm      
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h30 Nt Chính  
     
Bảy 5h30 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật
 
6h00 Nt Chính  
9h30 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(28/05/2021) KONTUM