Ý Lực Sống 49: Sinh Ký – Tử Quy

1. Mình trên 80 nên hay thích tìm hiểu về sự chết, trong đó có cái chết của chính mình. Chắc chắn một điều là ai cũng “phải” chết! Thì mình cũng vậy thôi. Với lại “mẹ già như chuối chín cây” gió lay thì mẹ rụng dễ dàng lắm thay.

Không muốn chết cũng chết. Tránh né cho mấy cũng chết. Của cải chất đống muốn sống để xài cho đã, mà rồi ngã xuống một cái là. . . chết. Cái chết không chờ đợi ai bao giờ, dù người đó có quyền to chức lớn, hét ra lửa, nhưng cái chết mà đến gõ cửa cũng khoanh tay chấp hành thôi.

Cho dù ta không ưa chết thì cũng nên làm quen với nó vì không thể tránh nó được, rồi khi gặp nó , thì coi như đã quen nhau rồi, và bắt tay với nó mà không ngỡ ngàng !

2. Sinh Ký-Tử Quy.

Nói theo kiểu người mình là : sống gửi-thác về. Sống đời này là tạm trú, chết đi là về nhà mình mới là nơi thường trú !

“ Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích!”(Tv 102,15-16)

Con người có trí khôn thì ắt biết mình sẽ phải chết, con loài vật không biết điều này đâu .

3. Tử Quy: Nghĩa là chết thì về, nhưng không thấy nói rõ là về đâu, về chỗ nơi nào ? Người Việt mình nói chết là QUY TIÊN là về với Ông Bà Tổ Tiên nhưng không nói ở chỗ nào ! Người Việt dùng những từ đặc biệt khi nói về cái chết của con người: Qua đời là bước từ đời này qua một đời khác. Con người chết là từ trần, là tạ thế, là ra đi, là khuất bóng. . . Không bao giờ nghe ai nói con chó nhà tôi mới tạ thế vì bị xe cán ! Hình như chỉ có người Việt mình phân biệt như vậy thôi.

Nơi ở của người chết là suối vàng, là âm phủ, là nơi cực lạc. . . Người theo đạo Phật thì Nát Bàn, người theo Công giáo thì Thiên Đàng cho người tốt, Hoả Ngục cho kẻ ác ! Những nơi đó là ở chỗ nào thì không thấy ai nói rõ !

4. Chúa Giêsu đã nói gì về nơi ở của người chết ?

Chúa Giêsu đã khẳng định nhiều lần về cõi sau, xin đơn cử một thí dụ : “ Lòng anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó với Thầy . . . “(Ga 14,1-4)

Nhà Cha Thầy ở đâu ? Thưa là ở trên trời. “ Lạy Cha chúng ở trên trời.” Thánh Phaolo quả quyết quê hương chúng ta là ở trên trời ! Xong nhiệm vụ cứu chuộc thì Chúa Giêsu lên trời. Đức Mẹ hồn xác lên trời. . .

Lời khẳng định của Chúa Giêsu là chân lý. Cha mẹ bảo dẫn mình đi Roma, dù không biết Roma ở chỗ nào, nhưng mình ra đi vì tin lời cha mẹ.

5. Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết ai sống tốt thì được đến cõi phúc: Hãy vào hưởng hạnh phúc ngàn đời dành sẵn cho các ngươi, vì xưa Ta đói các ngươi cho ăn . . . Nhưng kẻ ác thì sẽ bị phạt: Cút khỏi mặt Ta mà vào lửa đời đời dành sẵn cho các ngươi, vì xưa Ta đói các ngươi không cho ăn . . . (Mt 25). Gieo cái gì thì gặt cái đó thôi.

Lạy Chúa ! Xin cho con biết rằng mình phải chết mặc dù không biết lúc nào. Xin cho con biết sống tốt ở đời này hầu hưởng được hạnh phúc ở đời sau. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(09/07/2022) KONTUM