Giáo xứ La Sơn

Địa Chỉ

Đường:                             : Ia Băng
Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách:  Ephrem Trương Cường
Giáo dân: 3.217
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ 

 

Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ La Sơn 01/05/2021

Muôn đời ghi nhớ
Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn
cập nhật từ văn phòng Giáo xứ La Sơn.
Kon Tum ngày 01/05/2021
LMSơn (chỉnh sửaCập nhật 17/05/2021)

WGPKT(02/05/2021) KONTUM