Lễ Bổn Mạng Giáo xứ La Sơn 01/05/2021

        Giáo xứ La Sơn, Giáo hạt Mang Yang, Giáo phận Kon Tum mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse Thợ, ngày 01/05.        Thánh lễ trong bầu khí ấm áp của đại gia đình. Hiện diện trong Thánh Lễ có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáp phận Kon Tum và nguyên quản nhiệm Giáo xứ La Sơn, có sự hiện diện của quý Cha đồng hương và quý Cha đồng tế, đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân hiệp thông tham dự.        Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ La Sơn một cuộc hành trình 99 năm Đức Tin trong thử thách và trưởng thành, tạ ơn Chúa đã cho Giáo xứ La Sơn nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ đang miệt mài phục vụ trên mọi vùng miền. Sau đây xin được giới thiệu đôi nét sơ lược về lịch sử Giáo xứ La Sơn qua các chặng đương:

        Giáo xứ La Sơn được thành lập năm 1922 do Linh mục Nicola ( Cố Cận) đầu tiên lấy tên Họ là Plei-O, gồm Bầu Cạn, ĐakPệt, ChưTe.

❖ Năm 1930: Cố Báu đến thay, khai triển cánh đồng Ia Khôn, lập vườn Nhà Chung và xây Nhà Thờ tại vườn Nhà Chung này, đổi tên Họ là La Sơn.

❖ Năm 1934-1944: Linh mục Giuse Lê Văn Bang đến thay làm chánh xứ, và Linh mục Phước làm phó xứ.

❖ Năm 1945-1946: Họ đạo bị phân tán do chiến tranh.

❖ Năm 1958: Linh mục Giuse Đỗ Bá Ấn khôi phục lại Giáo xứ và xây Nhà Thờ chính tại khuôn viên Nhà Thờ hiện nay, đồng thời hợp hai Họ Đạo gốc Quảng Bình và Bình Định thành một Giáo xứ.

❖ Năm 1962: Linh mục Vicente Nguyễn Viết Nam, chánh xứ Phú Thọ kiêm nhiệm.

❖ Năm 1967: Linh mục Tôma Vũ Khắc Minh làm chánh xứ, xây dựng nhà xứ và chọn tên Thánh Giuse Thợ (01-05) làm( Quan Thầy) Bổn mạng Giáo xứ.

❖ Năm 1972: Linh mục Vicente Nguyễn Bá Quý đến thay, xây dựng Đài Đức Mẹ.

❖ Năm 1975: Giáo xứ không có Linh mục. Tuy nhiên, Giáo xứ vẫn có các Linh mục lần lượt kiêm xứ:

❖ Năm 1975-1980: Linh mục Antôn Đinh Bạt Huỳnh, Giáo xứ Phú Thọ.

❖ Năm 1980-1981: Linh mục Antôn Vương Đình Tài, Giáo xứ Pleichuét.

❖ Năm 1981- 1985: Linh mục Phêrô Trần Thanh Chung, Giáo xứ Đức An, (ngày 22-11-1981 được Tấn phong Giám mục).

❖ Năm 1986- 1995: Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Giáo xứ Đức An. Trong thời gian này có Linh mục Louis Nguyễn Quang Vinh phụ giúp.

❖ Năm 1995-2003: Linh mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giáo xứ Thánh Tâm, (ngày 28-08-2003 được Tấn phong Giám mục). Trong thời gian này có Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Quản nhiệm. Linh mục Giuse Phạm Minh Công phụ giúp. Ngày 23-05-2003 sửa lại Nhà Thờ cũ thành nhà sinh hoạt Giáo xứ, và ngày 24-09- 2003 khởi công xây dựng Nhà Thờ mới.(Nhà Thờ hiện nay)

❖ Ngày 28-08-2004: Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh khánh thành Nhà Thờ Giáo xứ.

❖ Năm 2004: Cộng đoàn Nữ Tu Phaolô hiện diện đến sinh hoạt tại Giáo xứ.

❖ Ngày 30-10-2004: Cộng đoàn Don Bosco hiện diện đến sinh hoạt tại Giáo xứ.

❖ Tháng 08-2004: Linh mục Tôma Nguyễn Văn Thượng đến kiêm nhiệm. Trong thời gian này nhờ sự cộng tác của Dòng Phaolô và Dòng Don Bosco mọi sinh hoạt của Giáo xứ ngày một khởi sắc hơn. Và cũng trong thời gian này có Linh mục Tôma Aquinô Trần Duy Linh và Linh mục Đaminh Đinh Quang Vinh SDB phụ giúp.

❖ Tháng 02-2007: Được sự đồng ý của Linh mục Chánh xứ và sự cộng tác của các Linh mục Dòng Don Bosco, Linh mục Giuse Phan Thành Thuyết SDB, Giáo xứ chỉnh trang lại khuôn viên Nhà Thờ, xây dựng Đài Đức Mẹ và Đền Thánh Giuse.

❖ Tháng 08-2008 đến 11-2009: Linh mục Phêrô Hoàng Văn Số và Linh mục Giuse Nguyễn Minh Ngọc SDB hiện diện để giúp cho Giáo xứ trong công việc mục vụ.

❖ Ngày 15-01-2010: Linh mục Đaminh Trương Bảo Tâm, chánh xứ Thánh Tâm kiêm nhiệm Giáo xứ La Sơn, các Linh mục Dòng SDB chuyển về hạt Chưprông.

❖ Tháng 09-2010: Các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ (FMA) đến sinh hoạt tại Giáo xứ.

❖ Ngày 24-11-2011: Sau 36 năm không có Linh mục chánh xứ, Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giáo phận Kon Tum đã bổ nhiệm Linh mục Đaminh Nguyễn Tiến Trung làm Chánh xứ Giáo xứ La Sơn.

❖ Ngày 13-03-2014: Linh mục Đaminh Nguyễn Tiến Trung chuyển về Giáo xứ Phú Thọ. Linh mục Đaminh Trương Bảo Tâm chánh xứ Thánh Tâm một lần nữa kiêm nhiệm Giáo xứ La Sơn, trong thời gian này có Linh mục Maria Ephrem Trương Cường phụ giúp.

❖ Ngày 04-07-2015: Linh mục Maria Ephrem Trương Cường chuyển về Giáo xứ Phú Mỹ.

❖ Ngày 22-07-2015: Linh mục Đaminh Đinh Quang Vinh, chánh xứ Thánh Tâm kiêm nhiệm Giáo xứ La Sơn.

❖ Ngày 06-05-2016: Linh mục Vinhsơn Phêriô Nguyễn Văn Dương, phó xứ Thánh Tâm, đặc trách Giáo xứ La Sơn.

❖ Ngày 31-08-2017: Linh mục Vinhsơn phêriô Nguyễn Văn Dương được Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giáo phận Kon Tum bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ La Sơn.

        Nguyện xin Thánh Quan Thầy Giuse và Mẹ Maria ân cần gìn giữ Giáo xứ trong tình yêu thương, trung tín và hiệp nhất.

Muôn đời ghi nhớ
Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn
cập nhật từ văn phòng Giáo xứ La Sơn.
Kon Tum ngày 01/05/2021
WGPKT(01/05/2021) KONTUM