09.12.2021 – Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

 BÀI ĐỌC I: Is 41, 13-20

“Ta là Ðấng Thánh của Israel, Ta là Ðấng Cứu Chuộc ngươi”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi: Ðừng sợ gì, đã có Ta giúp. Hỡi con sâu Giacóp, hỡi dân Israel, đừng sợ chi, Ta sẽ đến giúp ngươi, đó là lời Chúa phán, Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi. Ta sẽ đặt ngươi như chiếc bừa mới tinh và có răng nhọn, ngươi sẽ băm các đồi ra như rơm rác. Ngươi sẽ sàng chúng và gió sẽ cuốn chúng đi, và cơn lốc sẽ làm chúng tan tác. Còn ngươi, ngươi sẽ vui mừng trong Thiên Chúa, sẽ hân hoan trong Ðấng Thánh của Israel. Những kẻ thiếu thốn nghèo nàn tìm nước, nhưng luống công, lưỡi chúng đã khô đi vì khát nước. Ta là Chúa, Ta sẽ nhậm lời chúng. Thiên Chúa của Israel, Ta sẽ không bỏ chúng. Ta khiến sông chảy trên đỉnh núi trọc, và suối nước tràn giữa thung lũng. Ta sẽ biến hoang địa thành ao hồ và đất khô thành suối nước. Nơi hoang địa, Ta sẽ cho mọc lên cây hương nam, cây keo, cây sim và cây dầu; nơi sa mạc, Ta sẽ trồng cây tùng, cây du, cây bách, để mọi người thấy, biết, lưu tâm và hiểu rằng chính tay Chúa đã làm nên sự nghiệp đó, và Ðấng Thánh của Israel đã tạo nên cơ đồ này.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mt 11, 11-15

“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:               Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

                   “Chưa từng có ai cao trọng hơn
ông Gioan Tẩy Giả?” 
(Mt 11, 11- 15)

Sau khi các môn đệ của Gioan tẩy giả về rồi, Chúa Giêsu khen ngợi Gioan. Ông không phải cây sậy phất phơ trước gió (không có lập trường), không phải kẻ xa hoa… mà là tiên tri, và còn hơn các tiên tri nữa (vì gần Chúa nhất, các vị khác chỉ báo xa xa).

   Chúa còn nói mạnh hơn: “Trong các con cái người nữ sinh ra chưa từng xuất hiện người nào cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Chúa Giêsu không có ý so sánh cá nhân nhưng so sánh hai triều đại , mới và người tiếp cận với hai triều đại ấy… cũng trong dòng tư tưởng đó mà Chúa quả quyết: “Người nhỏ nhất trong nước Trời còn cao trọng hơn ông” (ông đâu có được rước Mình Máu Chúa mỗi ngày…).

   Xin cho chúng con nhận biết Chúa, tin theo Chúa và chỉ trông đợi Chúa mà thôi, không ai khác, không gì khác. Amen.

   Báo Tuổi Trẻ ngày 10/ 11/ 1992 đăng tin: Soeur Jacque Marie 71 tuổi, giám đốc viện trẻ em tàn tật ở Biarritz (Pháp)

   Hồi còn trẻ đã từ chối lời cầu hôn của Họa sỹ nổi danh H. Matisse với 12 năm theo đuổi, tỏ tình. Soeur tuyên bố: “Ngoài Chúa ra không có sự cứu rỗi”.

***********

Tôi xin chọn Người, tôi xin chọn Người làm gia nghiệp tôi mãi mãi… (Ngọc Kôn).

WGPKT(05/12/2021) KONTUM