08.12.2021 – Thứ Tư. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mi thù nghch gia miêu du mi và miêu du người ph n“.

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”. Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. Thiên Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là lời Chúa.

 BÀI ĐỌC II: Ep 1, 3-6. 11-12

“Từ trước khi to thành vũ tr, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người. Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Lc 1, 26-38

“Chào Trinh Nữ đầy ân sng, Chúa  cùng Trinh N“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm 1:               Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Mừng vui lên! Hỡi bà đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà… Nghe lời ấy, bà rất bối rối
và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì…”  
(Lc 1, 26-38)

   1/ Biến cố Truyền Tin là khởi đầu công trình Cứu Chuộc Thiên Chúa đã hứa tự ngàn xưa: Ngôi Hai xuống thế làm người, ở giữa chúng ta và hoàn tất công trình Cứu Chuộc Chúa Cha trao phó.

   2/ Đức Maria được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được Chúa gìn giữ Khỏi Tội Tổ Tông: “Bà Đầy Ân Sủng” (có tội thì ân sủng phải khuyết chứ đầy sao được). Chúa bảo toàn Đức Trinh Khiết của Mẹ: “Không biết người nam”. Mang thai là do quyền phép Chúa Thánh Thần.

   Thánh Matthêu đã trưng dẫn sách Tiên Tri Isaia 7, 14 theo bản 70 (Chúa Giêsu cũng trưng Kinh Thánh theo bản này) để minh chứng: “Này một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ Con Trai, người ta sẽ gọi tên là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta” (Is 7, 14).

   3/ Đức Maria “bối rối” khi nghe lời Sứ Thần chào: “Chúa Ở Cùng Bà”. Tại sao?

– Người Do thái chào nhau “Bình An” cho anh, chị… Lời chào: “Chúa Ở Cùng” rất đặc biệt, chỉ có tâm hồn thánh thiện và nhậy bén, thông hiểu Thánh Kinh mới cảm nghiệm được và không khỏi run sợ vì lời chào luôn kèm theo 1 sứ mạng cực kì lớn lao và khó khăn:

   – Với Môsê: “Con là ai mà dám đến với Pharaôn… Chúa phán: Cứ đi, Ta sẽ ở cùng ngươi” (Xh 3, 11- 12).

   – Với thủ lãnh Giosuê: “Đưa dân qua sông Giođan… Ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Môsê, Ta sẽ không bỏ rơi ngươi” (Gs 1, 5).

   – Vua Saun trao nhiệm vụ cho Đavít chiến đấu với Gôliat, cứu Israel khỏi tay Philitinh: “Con hãy đi. Xin Đức Chúa ở với con” (1Sm 17, 37).

   – Với Thủ Lãnh Ghitôn: “Sứ Thần Chúa đến với Ghitôn: Chào chiến sỹ can trường. Đức Chúa ở với Ông” (hãy đi giải phóng dân khỏi quân Mađian) (Tl 6, 12).

   – Với Tiên tri Giêrêmia, trong sứ vụ đến với dân Israel cứng đầu cứng cổ: “Đừng sợ chúng vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Gr1, 8).

   4/ Sau khi đã được Sứ Thần trấn an, Đức Mẹ đã hiểu chương trình của Chúa, dù cực kì khó khăn Mẹ vẫn can đảm chấp nhận: “Này tôi là tôi tớ Chúa Tôi xin vâng lời Sứ Thần truyền” và “Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng ta”.

***********

 “Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ. lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng…” (Mi Trầm).

——————-

Suy niệm 2:                          Lu-y Nguyễn Quang Vinh

 

Các bài đọc phụng vụ hôm nay đưa chúng ta về với những điểm khởi đầu.  Khởi đầu công trình sáng tạo và khởi đầu lời hứa cứu độ được nói đến trong Bài Đọc 1 (St 3, 9-15.20)  – Khởi đầu nơi con người được chọn làm con Thiên Chúa (Bài Đọc 2. Ep 1, 3-6.11-12 ) – Và khởi đầu nơi người phụ nữ được chọn để cưu mang Chúa cứu thế (Bài Đọc 3. Lc 1, 26-38). 

 

Sách Kinh thánh khởi đầu bằng trình thuật Sáng tạo, công trình đó thật tốt đẹp ngay từ ban đầu theo ý Thiên Chúa, cứ mỗi lần ngắm tạo vật được dựng nên, liền có lời bình phẩm “ThiênChúa thấy mọi sự đều tốt đẹp”.  Nhưng rồi biến cố đột xuất, một nhân vật xa lạ không mời mà đến, đã phá bỉnh công trình sáng tạo, nhân vật xa lạ nầy là Xatan đội lốt rắn, Xatan là Ma quỷ, là sự Dữ, Xatan không có tên trong danh sách các công trình sáng tạo ngay từ ban đầu. Thiên Chúa không dựng nên sự Dữ bởi vì Người tốt lành và sản phẩm của Người đều tuyệt hảo.  Xatan hay ma quỷ là nhân vật bí ẩn cạnh tranh với quyền lực của Thiên Chúa và tìm cách phá hỏng công trình sáng tạo của Người.

 

Sa ngã và lời hứa chiến thắng. Sau khi hai ông bà nguyên tổ là Ađam và Evà đã ngã theo lời dụ dỗ của Xatan, ăn trái cấm, phản bội lệnh truyền của Thiên Chúa.  Thiên Chúa đi thị sát công trình sáng tạo và hạch tội hai ông bà.  Họ chia rẽ nhau, xấu hổ chạy trốn Thiên Chúa và chạy tội bằng đổ lỗi cho nhau, tội đổ lên đầu con rắn là Xatan.  Tức thì án lệnh giáng xuống trên ông bà và trên con rắn.  Điều lạ lùng là lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đi trước sự công minh của Người.  “Ta sẽ gây mối thù giữa mi (con rắn, Xatan) và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn gót nó” (Bài Đọc 1. St 3, 9-15.20).  Chỉ nơi Thiên Chúa sự công minh được dung hòa với sự bao dung tha thứ.

 

Qua lời phán xử nầy một cuộc thư hùng giữa loài người và Xatan đã khai mở, và Lời hứa chiến thắng đã được loan báo nghiêng về dòng giống người phụ nữ.  Tuy nhiên trong dòng giống người phụ nữ, ai sẽ chiến thắng Xatan.  Đó chính là Đức Giêsu, người con được sinh ra bởi người phụ nữ Do thái tên là Maria, Người con thuộc dòng giống nhân loại.  Dòng giống của người phụ nữ còn được hiểu về Hội thánh, vì Hội thánh là thân mình mầu nhiệm của Đức Giêsu. Như vậy sự chiến thắng được hứa cho đầu là Đức Giêsu và cho cả thân mình mầu nhiệm của Đức Giêsu là Hội thánh.


Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, theo thần học, là kẻ không vướng mắc tội Nguyên tổ cũng không vướng mắc tội mình làm, thì mới xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa tuyệt đối tinh tuyền.  Chính vì vậy Thiên Chúa quyền năng đã bảo toàn Đức Maria được tinh khiết vẹn tuyền, không để Mẹ một giây phút nào sống dưới nô lệ tội lỗi.  Đó là đặc sủng đầu tiên, ơn Vô Nhiễm nguyên tội mà Mẹ đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa ngay khi tượng thai trong lòng mẹ mình là bà thánh Anna.  Đặc sủng này làm cho Mẹ xứng đáng chức phận làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ sinh con mà vẫn trọn đời Đồng Trinh là đặc sủng thứ ba.  Dưới cái nhìn nhân loại, tất cả các cuộc sinh nở đều hàm chứa dục vọng, nơi Mẹ hoàn toàn tinh tuyền không vương vấn dục vọng vì Mẹ thụ thai Con Thiên Chúa bởi quyền phép Đức Chúa Thánh Thần.  Đặc sủng thứ tư mà Mẹ được ân ban là Lên Trời cả hồn lẫn xác, tín điều nầy dễ hiểu vì cái chết là kết quả của tội lỗi mà Mẹ vô tội, thì án phạt của sự chết không giáng xuống trên Mẹ.


Bốn đặc sủng nầy là bốn tín điều chói sáng về Đức Maria, chúng tạo nên mũ triều thiên bốn tầng rực rỡ đội lên đầu Đức Trinh Nữ Maria mà Giáo hội tuyên dương và tung hô trong những ngày đại lễ kính nhớ Đức Mẹ.

 

Khi suy niệm mầu nhiệm Vô Nhiễm nguyên tội của Đức Maria, chúng ta phải thú nhận có một thực tại tội lỗi nơi chính mỗi con người, bởi vì bản chất con người vốn yếu đuối và có khuynh hướng nghiêng về sự dữ.  Khi đến tuổi khôn biết suy nghĩ, thường thì cái làm cho con người nhớ lại đầu tiên là kinh nghiệm tội lỗi hơn là ân sủng, cho nên chúng ta dễ dàng đồng ý với thánh Gioan về lời quả quyết nầy: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình” (1Ga 1, 8).  Muốn nên sạch tội con người cần thiết phải có ân sủng của Thiên Chúa.


Thật vậy, tất cả chúng ta đều lấm lem tội lỗi.  Chúng ta được một chút hao hao như Mẹ Vô Nhiễm là do ân sủng Thiên Chúa: “
Trong Đức Kitô, Người chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để trước nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của NgườiNgười đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô” (Bài Đọc 2. Êp 1, 4-5).  Lại có con đường làm cho chúng ta nên giống Mẹ tinh tuyền trong sạch, đó là con đường dẫn chúng ta tới tòa Giải tội, nơi đó khơi lại sự trong sạch cho tâm hồn và làm cho chúng ta phần nào đó nên giống Mẹ Vô Nhiễm.  Thật tuyệt vời! Bí tích quyền năng nầy được một số Giáo phụ gọi là phép Rửa thứ hai (secundus baptismus).


Lạy Mẹ Vô Nhiễm, xin cho con dù không được tinh tuyền như Mẹ thì xin cho con biết năng chạy đến với suối nguồn ơn tha thứ để nên giống Mẹ nhiều hơn. Amen

WGPKT(05/12/2021) KONTUM