Việc Hình Thành Kinh Tin Kính

Việc Hình Thành Kinh Tin Kính

VIỆC HÌNH THÀNH KINH TIN KÍNH (Trích Cuộc lữ hành đức tin)   Bốn Công Đồng Chung Đầu Tiên Các Kitô hữu tiên khởi không quan tâm đến triết lý, thần học. Họ làm chứng về Đức Kitô, Đấng gọi…

Xem Thêm
Thần Học Về Con Người

Thần Học Về Con Người

Có hai đường lối khác nhau để trình bày thần học về con người: một đàng là nói về con người trong lịch sử cứu độ (tạo dựng, sa ngã, cứu chuộc), họp thành bộ môn Anthropologia theologica; đàng khác thì…

Xem Thêm
Thần Học Về Truyền Giáo

Thần Học Về Truyền Giáo

I.  NHỮNG VẤN ĐỀ THẦN HỌC TRUYỀN GIÁO (=TG) A.  TỪ NGỮĐứng đầu các vấn đề, thiết tưởng là từ ngữ. Trong tiếng Việt, nói tới “truyền giáo, truyền đạo, giảng đạo, truyền bá Tin mừng, mở mang nước Chúa” vv.,…

Xem Thêm
Thần Học Mục Vụ Và Truyền Giáo

Thần Học Mục Vụ Và Truyền Giáo

1.Thần học mục vụ Kính thưa quý vị thính giả, Sau khi đã rảo qua những đường hướng nghiên cứu thần học sau công đồng, đặc biệt là trong lãnh vực tín lý và luân lý, chúng ta nên bước sang một…

Xem Thêm
Coi Sóc Mục Vụ

Coi Sóc Mục Vụ

Thông qua việc phong chức, các linh mục được Giáo hội kêu gọi coi sóc Cộng đoàn Kitô giáo. Một linh mục có nghĩa vụ rao giảng Phúc âm của Chúa một cách trọn vẹn. Trách nhiệm của linh mục là đảm…

Xem Thêm
Tóm Lược Đạo Công Giáo

Tóm Lược Đạo Công Giáo

TÓM LƯỢC VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO (Dựa theo lối trình bày mới nhất của Sách Giáo lý Công giáo và Sách Youcat để thắp sáng đức tin ) Linh mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng A – CHỦ ĐÍCH KHI VIẾT…

Xem Thêm