Biết Phải Thưa Gì…?

Các em Tiền Tập niên khóa 2019 đã đi thực tế tại cộng đoàn 1 năm, sau đó về thăm gia đình và trở lại La Sơn trong niềm hân hoan phấn khởi để chuẩn bị về nhà Tập tại Nhị Bình! Nhưng điều gì đã xảy ra… ? GIÃN CÁCH XÃ HỘI…! Sài Gòn không ai được phép ra khỏi nhà trừ phi ai đó có phận sự và mọi người tham gia giao thông đều phải có giấp phép đi đường. Chờ và mãi chờ… chờ cho đến bao giờ các nữ tu thay đổi cộng đoàn có thể đi về nhiệm sở và các em Tiền Tập có thể về Nhị Bình? 

Giờ vàng của Chúa đã đến, 12 em Tiền Tập về Nhị Bình ngày 10.11.2021; ngày hôm sau 11.11 các nữ tu đổi về vùng Kontum đã theo chuyến xe đó về La Sơn – Gia Lai và đang cách ly tại nhà Tiền Tập La Sơn. Và hôm nay 14.11.2021 trong dịp hướng về ngày kỷ niệm 10 năm tái cấu trúc 3 Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam, Tỉnh Dòng Tây Nguyên đã có nghi thức gia nhập Dòng cho 12 em Tiền Tập lớp O. 

TẠ ƠN CHÚA đã hướng dẫn các thanh nữ tìm đến tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Quan Phòng, TẠ ƠN CHÚA vì hạt giống ơn gọi Chúa đã gieo vào tâm hồn các em, hôm nay hạt đã nảy mầm, Tỉnh Dòng Tây Nguyên có thêm 12 em Tập Sinh, và TẠ ƠN CHÚA đã ban cho các chị đến La Sơn bình an và đang cách ly tại cộng đoàn. 

Vâng! Chúa ơi chúng con biết phải THƯA VỚI CHÚA ĐIỀU GÌ BÂY GIỜ?

Chúng con, các nữ tu Chúa Quan Phòng nhận ra ân sủng và tình yêu Thiên Chúa trải dài theo lịch sử của Hội Dòng, của Tỉnh Dòng… và giờ đây, cùng với Mẹ Maria CHÚNG CON XIN THƯA VỚI CHÚA: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…!”

Văn Phòng  Tỉnh Dòng Tây Nguyên (providenceportieux.com)
WGPKT(16/11/2021) KONTUM