Giáo Xứ Phương Quý

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Vinh Quang
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Bênêđictô Nguyễn Văn Bình
Giáo dân: 8000
Giáo họ trực thuộc: 1

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
     
Năm 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
17h30 Nhà nguyện Fatima  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h00 Nt Chính  
7h00 Nt Chính  
15h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(27/09/2021) KONTUM