Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật X Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật  X Thường Niên – Năm B

 (St 3,9-15; 2Cr 4,1-35; Mc 3,20-35)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 10 thường niên. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: thân nhân Chúa Giêsu sợ nguy hại cho gia đình, nên tìm cách đưa Chúa về nhà và không cho Người đi giảng đạo nữa, và phao đồn Người mất trí. Còn các kinh sư thì cho rằng Người bị quỷ ám và dựa vào quyền quỷ vương mà trừ quỷ.

Dịp này Chúa Giêsu dạy chúng ta tin vào quyền năng Người, nhứt là vâng nghe Chúa Thánh Thần mà làm theo thánh ý Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng và thi hành thánh ý Chúa, để xứng đáng làm con yêu dấu Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (St 3,9-15)

Sau khi tổ tiên Adong Eva phạm tội, Chúa gọi đến phán xử. Thay vì sám hối, họ cứ đổ lỗi cho nhau, nên Chúa phạt hết ông bà, ma quỷ và cả loài người.

3. BÀI ĐỌC II: (2Cr 4,1-35)

Thánh Phaolô nói đến những đau khổ trong đời tông đồ của ngài. Nhưng ngài tin chắc: “Nó sẽ đem lại vinh quang bất tận”, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật X Thường Niên  – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Mặc dầu phải chịu nhiều gian lao chống đối, Chúa Giêsu vẫn hy sinh cứu giúp chúng ta và trung thành thực thi thánh ý Chúa Cha. Chúng ta quyết noi gương Người và khẩn khoản cầu xin :

1. Hội Thánh luôn gặp gian nan thử thách trên đường phụng sự Chúa./ Xin Chúa Thánh Thần luôn ban sức mạnh và lòng can đảm cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / để các ngài luôn vâng theo Thánh Ý Chúa / và sẵn sàng hy sinh đời sống cho công cuộc loan truyền nước Chúa.

2. Trên thế giới ngày nay,/ con người thường cậy dựa vào thế lực tiền của,/ chức tước / hơn là tin tưởng quyền năng Thiên Chúa./ Xin cho họ hiểu rằng:/ “Nếu không có Chúa,/ họ sẽ không làm gì được”,/ và chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc muôn đời.

3. Nhiều người phạm tội phản nghịch Chúa Thánh Thần,/ vì từ chối tình thương cứu rỗi của Chúa./ Xin Chúa Thánh Thần tha thứ cho họ / và soi lòng mở trí để họ sẵn sàng lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

4. “Ai thi hành ý muốn Thiên Chúa, người đó là mẹ và là anh chị em Ta”. Xin cho các tín hữu cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy,/ và nghe lời các vị Mục Tử trong Hội Thánh dạy dỗ / để xứng đáng là chiên ngoan của Chúa / và được làm con cái Cha trên trời.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa sẵn lòng chịu đau khổ chống đối để cứu rỗi chúng con, và để thi hành ý muốn Chúa Cha. Xin thương giúp chúng con biết noi gương Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(06/06/2024) KONTUM