Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06

DẪN LỄ

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ trọng – 24/06

(Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Người là vị Tiền hô của Chúa Cứu Thế, là ngôn sứ cuối cùng và là ngôn sứ vĩ đại nhất, mang sứ mệnh hết sức độc đáo trong lịch sử cứu độ. Vì thế, ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả cũng đặc biệt đem lại niềm vui lớn lao cho họ hàng thân thuộc và cho toàn thể dân tộc Israel: đó là điều mà Lời Chúa hôm nay muốn nói lên với chúng ta.

Trong Thánh Lễ này, xin Chúa cho chúng ta thấy được tình yêu bao la và quyền năng của Chúa che chở, dẫn dắt trong mọi tình huống cuộc đời chúng ta, ngỏ hầu ai nấy chu toàn sứ mệnh Chúa uỷ thác cho.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 49,1-6)

Ngôn sứ Isaia tiên báo về sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, người được Thiên Chúa tuyển chọn từ trong lòng mẹ để dùng miệng lưỡi sắc bén thực hiện sứ mệnh tiên báo ơn cứu độ và biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa sắp xuất hiện, đó chính là Đức Giêsu Kitô.

3. BÀI ĐỌC II: (Cv 13,22-26)

Thánh Gioan Tẩy Giả  là người chuẩn bị cho Chúa đến. Tất cả cuộc đời và con người ông chỉ nhắm tới mục tiêu rõ rệt là chuẩn bị cho Đấng Messia. Sau khi sứ mệnh chấm dứt, ông lui vào bóng tối, nhường chỗ cho Chúa Cứu Thế ngự trị.

—————————-

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ trọng – 24/06

Chủ tế:    Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Thánh Gioan lắng nghe và chấp nhận lời nguyện của chúng ta:

1. Hội thánh tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu nơi trần thế./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả / loan báo ơn Cứu độ của Chúa Kitô cho muôn dân, muôn nước,/ để uy danh Chúa được vinh hiển mọi nơi và mọi lúc.

2. Trên thế giới ngày nay,/ nhiều nơi hàng Giáo phẩm và giáo dân bị bách hại vì việc rao giảng Tin Mừng./ Chúng ta cầu xin Chúa ban sức mạnh Chúa Thánh Thần cho họ,/ để họ biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả,/ can đảm tuyên xưng đức tin và loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho hết thảy mọi người.

3. Theo gương Thánh Gioan Tiền Hô xưa đã có một cuộc sống như “ngọn đèn cháy sáng”./ Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống gương mẫu trong việc chăm chỉ cầu nguyện,/ làm việc bác ái,/ làm gương cho những người chung quanh / để giúp mọi người nhận biết Chúa.

4. Thánh Gioan Tẩy Giả đã khiêm nhượng làm kẻ bé mọn nhường chỗ cho Chúa Giêsu./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết khiêm nhượng,/ không tự tôn công trạng của mình,/ mà biết nhường chỗ cho việc tôn vinh Thiên Chúa trên thế giới và trong lòng mọi người.

Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con sống theo gương Chúa, và gương Thánh Gioan Tẩy Giả, để cho mọi người chung quanh nhận biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(21/06/2024) KONTUM