Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (19.03.2021 – Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria– Năm B)

Bổn Mạng Người Lao Ðộng Và Các Gia Trưởng

(2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Ðức Mẹ, bổn mạng các người lao động và gia trưởng.

Thánh nhân thuộc dòng dõi vua Ðavít, đã đính hôn với Ðức Maria. Nhưng chưa chung sống thì Ðức Maria đã mang thai Con Thiên Chúa, do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh nhân chưa biết đó là việc Chúa làm nên buồn bả định bỏ trốn đi. Nhưng khi được sứ thần Chúa báo tin, thánh nhân tin tưởng vâng lời Chúa, rước Maria về nhà.

    Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh Cả, luôn tin tưởng và vâng lời Chúa.

  • BÀI ĐỌC I: (2Sm 7,4-5.12-14.16)

Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Ðavít, nên Chúa Giêsu cũng thuộc hoàng tộc, được Thiên Chúa chúc phúc và vương quyền Người tồn tại muôn đời.

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 4,13.16-18.22)

Trong thư gửi giáo dân Rôma, Thánh Phaolô khen ngợi đức tin của ông Ápraham, để ca tụng thánh Giuse là gương mẫu tuyệt hảo về niềm tin cho chúng ta.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã chọn thánh Giuse làm bạn Ðức Maria và làm gương cho người lao động và các gia trưởng. Chúng ta quyết noi gương thánh nhân và tha thiết cầu nguyện :
  1. “Mặc dầu không có gì để trông cậy, Thánh Giuse vẫn trông cậy và vững tin”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn noi gương đức tin của Thánh Giuse / và nhiệt tâm dạy dỗ con cái mình tin tưởng phó thác vào Chúa,/ sống công chính, thánh thiện như thánh cả.
  1. Thánh cả Giuse đã làm trọn bổn phận bạn trăm năm của Ðức Maria,/ là Ðấng công chính dưỡng dục Ðức Giêsu./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc làm cha mẹ / biết nhìn lên gương Thánh Cả chu toàn bổn phận làm vợ làm chồng,/ chu toàn trách nhiệm làm cha mẹ đối với con cái,/nhất là vấn đề đức tin và giáo dục.
  1. Thánh Giuse là bổn mạng của nhiều Dòng tu, và Chủng viện./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tu sĩ nam nữ / và chủng sinh noi gương khiết trinh của thánh nhân / sống xứng đáng ơn gọi khiết tịnh của mình / và chu toàn bổn phận đối với Chúa.
  1. Thánh Giuse làm nghề thợ mộc để nuôi Ðức Mẹ và Chúa Giêsu./ Trong năm Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình này,/ chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết noi gương gia đình Thánh gia,/ siêng năng làm việc,/ để tôn vinh Chúa,/ để sinh sống hằng ngày,/và mưu cầu hạnh phúc.
  • Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Giuse làm bạn Ðức Maria và làm gương cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương thánh cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

WGPKT(17/03/2021) KONTUM