Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa–Năm A

Khai Mở Sứ Vụ

(Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 1 thường niên, chúng ta kính nhớ cả cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian. Lời Chúa hôm nay nhắc lại lúc 30 tuổi, Chúa Giêsu đến sông Giođăng, để thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Ngài, và được Chúa Cha công nhận là Con Yêu Dấu, và Chúa Thánh Thần sai đi loan báo Tin Mừng.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Xin cho chúng ta là những người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, biết sống xứng đáng làm con Chúa và nhiệt thành rao giảng đạo Chúa.

 • BÀI ĐỌC I: (Is 42,1-4.6-7)

Ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Tôi Tớ Thiên Chúa tuyển chọn. Người là ánh sáng muôn dân. Người đến tái lập chân lý và giải thoát kẻ khốn khó.

 • BÀI ĐỌC II: (Cv 10,34-38)

Thánh Phêrô xác quyết Thiên Chúa không thiên vị người nào. Ai tin Người thì được cứu rỗi nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chịu phép rửa, được Thiên Chúa tấn phong, được Thánh Thần sai đi rao giảng Tin Mừng.

       2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Vậy chúng ta cùng nguyện xin Người :

 

 1. Chúa Giêsu đã tự hạ / đến xin ông Gioan làm phép rửa / để nêu gương khiêm nhường cho người Kitô hữu học đòi bắt chước / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh / biết noi gương Chúa Giêsu mà phục vụ tha nhân trong yêu thương và khiêm nhường.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 1. Chúa Giêsu đã dùng phép rửa mà thánh hóa nhân loại / và mở cửa cho những người thống hối trở về./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho kẻ có tội biết từ bỏ đời sống tội lỗi / mà quay trở về nẻo chính đường ngay.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 1. Đức Kitô là ánh sáng muôn dân,/ là nguồn hy vọng của những ai tìm đến Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai chưa nhận biết Chúa,/ được ánh sáng đức tin soi dẫn / hầu tin theo Chúa và nhận lãnh phép rửa,/ để trở nên con cái Chúa và / được Chúa nâng đỡ ủi an.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 1. Chúa Giêsu chịu phép rửa để đi rao giảng Tin Mừng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, / là những tín hữu đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy,/ biết tin tưởng vào Chúa,/ và nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã được Chúa Trời tuyển chọn, Chúa không nỡ nghiền nát cây lau đã gãy, cũng chẳng nỡ dập tắt tim đèn còn cháy. Xin cho tất cả chúng con cũng biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.