Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật I Mùa Vọng –Năm A

Nền Hòa Bình Tuyệt Đẹp

 (Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, khởi đầu của năm phụng vụ. Mùa Vọng không chỉ là việc dọn đường mừng lễ Giáng Sinh, mà chủ yếu muốn khơi lại niềm tin về ngày Chúa sẽ trở lại, để tất cả cuộc đời của chúng ta là một Mùa Vọng, trông đợi ngày Chúa lại đến cứu độ chúng ta.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa, vì Chúa sắp đến cứu độ chúng ta; và vì Chúa đến thình lình, chúng ta phải tỉnh thức sẵn sàng chờ đón Chúa.

Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa soi sáng cho chúng ta biết tỉnh thức và sẵn sàng bằng việc thực thi Lời Chúa, chu toàn bổn phận hàng ngày trong yêu thương tín thác, hầu xứng đáng đón Chúa đến bất cứ lúc nào.

 • BÀI ĐỌC I: (Is 2,1-5)

Ngôn sứ Isaia tiên báo Chúa đến cải tạo mọi sự, đáp lại lòng mong ước của dân và khuyên nhà Giacóp hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Nếu họ ăn năn sám hối, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp: Chúa sẽ ban hòa bình thịnh vượng cho họ cũng như cho tất cả chúng ta.

 • BÀI ĐỌC II: (Rm 13,11-14a)

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu phải mau tỉnh thức chờ ngày Chúa đến cứu rỗi chúng ta. Tỉnh thức là cải thiện đời sống, trở nên như người mới theo gương Chúa Kitô.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Bắt đầu Mùa Vọng, chúng ta trông chờ Chúa đến cứu độ chúng ta, chúng ta quyết tâm tỉnh thức và tha thiết cầu nguyện:

 1. Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh / và giao cho sứ mạng rao giảng, / chuẩn bị mọi người đón Chúa đến cứu độ. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho toàn thể Hội Thánh / luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao,/ sống Tin Mừng để tỉnh thức chờ đợi Chúa đến lần thứ hai / và giúp nhân loại nhận ra Đấng Cứu Thế đích thật là chính Chúa Giêsu.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 2. Nhiều người trên thế giới chưa nhận biết Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ và cho những người đang hoang mang vì thiếu niềm tin trong cuộc sống,/ được ơn soi sáng để nhận biết Chúa là Đấng duy nhất đem lại ý nghĩa cho đời họ / và cứu được hồn xác mọi người.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 3. Chúa sẽ đến thưởng công cho những ai tin và sống theo đường lối của Chúa./ Nhưng Chúa sẽ đến bất ngờ,/ vào ngày giờ chúng ta không biết trước./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta luôn tỉnh thức,/ chuẩn bị sẵn sàng để đón rước Chúa.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 4. Thánh Phaolô dạy: tỉnh thức là dứt bỏ mọi việc xấu xa,/ chu toàn mọi bổn phận trần thế, và thực hành các nhân đức theo gương Chúa Giêsu. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn tín hữu giáo xứ chúng ta / biết vâng nghe theo lời thánh nhân truyền dạy,/ là thay đổi đời sống theo tinh thần Phúc Âm, để xứng đáng đón tiếp Chúa trong ngày quang lâm.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 • Chủ tế: Lạy Chúa  Giêsu,

Chúa thương đến cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức cải thiện đời sống, để sẵn sàng đón rước Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.