Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C

Cây Sung Gia – Kêu

(Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 31 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ăn năn sám hối trở về với Chúa, để Chúa thương tha thứ, vì Chúa hằng tìm kiếm chờ đợi chúng ta trở về với Người, để Người tha thứ cứu rỗi, như trường hợp của ông Da-kêu là trưởng thu thuế trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và những người trong gia đình chúng ta được ăn năn trở lại cùng Chúa.

 • BÀI ĐỌC I:  (Kn 11,22 – 12,2)

Sách Khôn ngoan chỉ ra đường lối hành xử của Thiên Chúa: Người thương hết mọi loài Người đã dựng nên. Cả những kẻ tội lỗi, Người cũng thương chờ đợi họ ăn năn để Người thương tha thứ.

 • BÀI ĐỌC II: (2 Tx 1,11 – 2,2)

Trong thư gửi giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca, Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa để làm sáng danh Chúa. Ngài khuyên họ đừng băn khoăn lo lắng về tin đồn ngày tận thế sắp đến.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và chân thành cầu nguyện :

 1. Hội Thánh đại diện Chúa ở trần gian/ là đoàn chiên của Đức Kitô./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn noi gương Chúa thương yêu tha thứ cho hết mọi người,/ và đối xử nhân từ với những con chiên lạc đã thật lòng sám hối ăn năn.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 2. Trên thế giới hiện nay,/ nhiều người cậy quyền ỷ thế đàn áp bóc lột,/ khinh dể, cô lập và đối xử tệ bạc với kẻ khác./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ biết hồi tâm hối lỗi,/ biết thương yêu giúp đỡ đồng bào đồng loại của mình,/ để được Chúa thương xót thứ tha.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 3. Ông Dakêu tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai / và đã được ơn tha thứ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những kẻ lầm lạc tội lỗi / biết tìm đến Chúa,/ để được lãnh nhận tình thương tha thứ /và được Chúa chỉ lối đưa đường / trong cuộc hành trình tìm về nguồn chân thiện mỹ.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 4. “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta / được Chúa thương tìm kiếm cứu giúp mỗi khi sa ngã phạm tội,/ để khỏi phải hư mất muôn đời,/ nhưng có được đời sống đổi mới hoàn thiện hơn.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Lạy Chúa, chúng con là kẻ hèn mọn tội lỗi. Xin Chúa thương cứu vớt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.