Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên –Năm C – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chọn Thập Giá

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29; Rm 8, 31b-39; Lc 9, 23-26)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Sau bao nhiêu thế kỷ tin theo Kitô giáo, cuối cùng Giáo Hội Việt Nam cũng có được 117 vị thánh của mình, những vị thánh tử đạo dám lấy chính mạng sống để làm chứng niềm tin vững vàng của mình.

Mừng lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta vui mừng hãnh diện. Chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta noi gương cha ông chúng ta, can đảm làm chứng đức tin của mình trên quê hương đất nước thân yêu và trước mặt những đồng bào ruột thịt của mình.

 • BÀI ĐỌC I: (2Mcb 7,1.20-23.27b-29)

Đức tin của bà mẹ và bảy người con thật đáng khâm phục: Họ can đảm chịu khổ và chết để làm chứng cho Chúa, vì tin sẽ được sống lại vinh hiển. Cũng vậy,các Thánh tử đạo Việt-Nam đã chấp nhận cực hình phần xác và hy sinh cả mạng sống vì đức tin vào Yavê Thiên Chúa.

 • BÀI ĐỌC II: (Rm 8,31b-39)

Thánh Phaolô khẳng định với các tín hữu Rôma cũng như với mỗi người trong chúng ta rằng: Trong mọi thử thách hãy vững tin, vì chúng ta sẽ chiến thắng trong Chúa, là Đấng đã yêu mến chúng ta.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế:          Anh chị em thân mến,

Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Người và khẩn khoản cầu xin:

 1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam / hy sinh mạng sống làm chứng đức tin./ Xin cho toàn thể các tín hữu trong Hội Thánh / được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần,/ chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người / và trung thành bền đỗ sống đức tin của mình.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 2. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đổ máu ra / để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa./ Xin cho các tín hữu Việt Nam chúng ta / biết học hỏi những gương sáng nơi các Ngài,/ luôn kiên định trong đức tin,/ vững vàng vượt qua mọi gian nan thử thách,/ để minh chứng cho mọi người nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 3. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã can đảm vác thánh giá theo Chúa./ Xin cho các tín hữu đang sa ngã vì ham mê của cải danh vọng,/ biết can đảm từ bỏ những cám dỗ vật chất,/ và biết thống hối quay về với Chúa / để được cứu rỗi.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 4. “Các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con”./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / sống xứng đáng là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam,/ không làm nô lệ ma quỷ xác thịt thế gian,/ nhưng luôn giữ vững đức tin và thuộc trọn về Chúa dù gặp gian nan thử thách.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúng con là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, xin cho chúng con biết noi gương các ngài: sẵn lòng sống chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.