Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Thứ Tư Lễ Tro

Ăn Năn

 (Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

 

Hôm nay là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, chuyên tâm cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được nên người mới, được sống lại với Chúa Kitô.

 

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống mùa chay sốt sắng, bằng lời cầu nguyện, hy sinh bố thí.

 

  • BÀI ĐỌC I: (Ge 2,12-18)

 

Dân Chúa đã phạm tội nên bị Chúa phạt mất mùa đói khát. Ngôn sứ Gioen kêu gọi họ ăn năn sám hối. Sám hối phải xuất phát tự cõi lòng chân thực chứ không phải chỉ có những việc làm bề ngoài. Phải thật lòng trở về với Chúa, để được Chúa nhân từ tha thứ.

 

  • BÀI ĐỌC II: (2Cr 5,20-6,2)

 

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sám hối, tức là làm hòa lại với Chúa. Vì khi phạm tội, con người đã cắt đứt liên hệ với Chúa. Và Mùa Chay là mùa sám hối, mùa cứu độ.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

 

Hôm nay bắt đầu Mùa Chay, mùa thanh luyện tâm hồn. Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

 

  1. Hội Thánh gồm người lành kẻ dữ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người lành biết hy sinh cầu nguyện cho kẻ tội lỗi ăn năn,/ để Hội Thánh được tinh tuyền thánh thiện,/ nên nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người.

 

  1. “Hãy xé lòng đừng xé áo” chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu biết khiêm tốn nìn nhận những khuyết điểm của mình và nổ lực canh tân đời sống, để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.

 

  1. Mùa Chay là mùa sám hối tội lỗi,/ cải thiện đời sống./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người rối rắm,/ những kẻ tội lỗi hoặc đã lìa bỏ Chúa / biết nhận ra những sai lầm của mình,/ quyết tâm ăn năn thống hối,/ để sớm quay về với Chúa.

 

  1. Mùa chay là mùa gia tăng cầu nguyện,/ ăn chay,/ bố thí./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết giúp gia đình thực hành những việc lành phúc đức trong niềm vui / vì lòng mến Chúa yêu người,/ để lập công đền tội.

 

  • Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su,

 

Chúa dạy chúng con trong Mùa Chay gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí, chết cho tội lỗi, để được sống lại với Chúa. Xin thương ban ơn giúp sức chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.