19.02.2024 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay, Năm B – Vì Xưa Ta Đói

Bài đọc 1: Lv 19,1-2.11-18

Hãy xét xử công minh cho người đồng bào.

Bài trích sách Lê-vi.

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.

11 “Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. 12 Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian : làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. 13 Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của ; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. 14 Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa. 15 Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử : không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 16 Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. 17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”

Đáp ca: Tv 18B,8.9.10.15 (Đ. x. Ga 6,63c)

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

15Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

Tung hô Tin Mừng: 2 Cr 6,2b

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Tin Mừng: Mt 25,31-46

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Mỗi người sẽ phải ra hầu tòa Chúa. Ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ thẩm xét chúng ta về tình yêu cụ thể đối với anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã dạy con biết Chúa sẽ phán xét mọi người, dù lành hay dữ. Và chính Chúa sẽ xét xử con tùy theo lòng con yêu mến Chúa cách cụ thể nơi những anh chị em nghèo đói, bệnh tật, cùng quẫn, khổ đau chung quanh con. Không ai nói mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh chị em của mình.

Chúa đã cho con thấy khi con giúp đỡ những người nghèo túng, khi con thăm viếng thông cảm với những anh chị em cùng khổ, bệnh tật, già nua, là con làm cho Chúa. Xin cho con đức tin để con nhận ra Chúa nơi các anh chị em ấy. Chúa đến với con trong thân phận nghèo hèn của họ, nhưng con lại vô tâm hoặc cố tình từ chối xua đuổi Chúa hằng ngày. Chúa cho con cuộc sống hiện tại để chuẩn bị cho số phận mai sau. Thế mà nhiều lúc con tự tay đào vực thẳm chôn vùi mình.

Chúa muốn nhắc con nhớ lại những thiếu sót đối với anh chị em. Nhìn lại, con nhận ra những việc làm ích kỷ. Con dễ dàng giúp đỡ anh chị em khi con thấy có lợi cho mình. Xin Chúa dạy con yêu thương anh chị em cách vô vị lợi như Chúa đã làm gương. Chúa yêu chỉ vì muốn ích lợi cho người Chúa yêu.

Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của con. Xin giúp con tận dụng mùa chay này để sửa đổi đời sống. Và xin Chúa uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

Ghi nhớ“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

(tgpsaigon.net)

—————————-

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LÀM CHO CHÍNH TA

Suy niệm:

Thi hào Tagore trong tập thơ Gitanjali, bài số 50,

có kể chuyện một người ăn xin, tình cờ gặp nhà vua đi trên cỗ xe.

Anh đầy tràn hy vọng khi cỗ xe dừng lại gần anh, và nhà vua bước xuống.

Anh cứ nghĩ nhà vua sẽ cho anh thật nhiều, nhưng ngài lại chìa tay xin anh.

Người hành khất biết lấy gì mà cho, anh chỉ dâng ngài một hạt lúa nhỏ xíu.

Đến lúc chiều về, khi đổ những thứ trong bị ra, anh thấy một hạt vàng rất nhỏ.

Anh khóc vì tiếc mình đã không cho ngài tất cả những gì mình có.

Có khi nào nhà vua giàu có ngửa tay xin một người ăn mày không?

Hơn nữa, có khi nào Đức Kitô ẩn mình dưới dạng một người ăn xin không?

Trên chuyến xe lửa đi về vùng Darjeeling ở chân núi Hy-mã-lạp-sơn, năm 1946,

Chị Têrêsa Calcutta đã nhận được một ơn gọi thứ hai, dù chị đang tu ở dòng Loreto.

“Chính trong chuyến xe lửa đó, tôi đã nghe tiếng gọi bỏ tất cả

và theo Ngài vào khu ổ chuột – phục vụ Ngài nơi những người nghèo nhất”.

Chị đã viết như thế, và chị còn giải thích thêm:

“Thiên Chúa gọi tôi để làm giảm cơn khát của Đức Giêsu

bằng cách phục vụ Ngài  nơi người nghèo nhất trong số các người nghèo.”

Chị Têrêsa được ơn gặp Đức Giêsu Kitô đang đói khát, đang ở khu ổ chuột.

Chị đã cho Ngài tất cả và chị không bao giờ phải ân hận về chuyện đó.

Bài Tin Mừng hôm nay hẳn đã chi phối đời của chân phước Têrêsa Calcutta.

Bài này cũng hợp với Mùa Chay, mùa chia sẻ, mùa làm việc bác ái.

Hơn nữa bài này vén mở cho ta thấy một lối hiện diện khác của Đức Giêsu.

Ngài không chỉ hiện diện nơi tấm bánh thánh, nơi tâm hồn ta, nơi Giáo hội,

mà Ngài còn ở nơi những người đói, khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, ngồi tù.

Khuôn mặt của Ngài xem ra chẳng có gì cao quý, uy nghi, sáng láng,

nhưng đầy nét đau khổ, nhục nhằn, phiền muộn.

Đức Giêsu ở đây không phải là người ban phát đầy quyền năng,

mà là người ăn xin yếu đuối ngửa tay cần ta giúp đỡ.

“Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây,

là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (c. 40).

Ngài gọi những người khốn cùng trong xã hội là anh em nhỏ nhất của Ngài.

Làm cho họ là làm cho chính Ngài, chối từ họ là chối từ chính Ngài.

Chúng ta sẽ bị xét xử vào ngày tận thế dựa trên tình yêu.

Hôm nay ta có thể gặp Đức Giêsu ở nhà thương, nhà tù, nơi trại tị nạn,

nơi gần một tỷ người bị đói trên thế giới, nơi bao người thiếu nước sạch để dùng.

Hãy kính trọng trao cho Ngài những gì mình đã chắt chiu.

 

Cầu nguyện:

Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng

tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,

chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,

tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.

Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,

có bao điều con lãng phí

bên cạnh những Ladarô túng quẫn,

có bao điều con hưởng lợi

dựa trên nỗi đau của người khác,

có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.

Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công

chẳng ở đâu xa.

Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.

Con phải chịu trách nhiệm

về cảnh nghèo trong xã hội.

Lạy Cha chí nhân,

vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó

là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.

Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,

vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.

Thế giới còn nhiều người đói nghèo

là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.

Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,

nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

_______________________

Suy niệm 3: 

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo (Giáo Phận Kontum)

VÀO NGÀY PHÁN XÉT, CHÚA GIÊSU SẼ HỎI “AI LÀ NGƯỜI MÀ BẠN ĐÃ YÊU THƯƠNG”?

Bạn có để cho tình yêu của Thiên Chúa ngự trị trong trái tim bạn không?

 Thánh Augustinô  (354-430 AD) nói: “Về cơ bản, có hai loại người, bởi vì có hai loại tình yêu. Một người là thánh, người kia là ích kỷ. Một người thì quy hướng về Thiên Chúa, người kia nỗ lực để ngang hàng với Ngài.” Chúa Giêsu đã đến không chỉ để thực hiện luật công bình (Lv 19), mà còn biến đổi nó thông qua tình yêu vô điều kiện và lòng thương xót đối với chúng ta.

Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu của Người dành cho chúng ta bằng cách hiến mạng sống Ngài trên thập giá như là của lễ hy sinh đền tội cho chúng ta. Cái chết của Ngài mang lại tự do và sự sống cho chúng ta – tự do khỏi sợ hãi, ích kỷ và tham lam – và cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần, người lấp đầy trái tim của chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa (Rm 5: 5). Bạn có để cho tình yêu của Chúa thanh tẩy trái tim bạn và biến đổi tâm trí bạn để suy nghĩ, hành động và yêu thương người khác như Chúa Giêsu đã dạy qua lời nói và gương sáng không?

Bài Học của Việc Tách Biệt Chiên và  vào Ngày Cánh Chung

Sự mô tả của Chúa Giêsu về “Con Người”, một tước hiệu của Đấng Mê-si-a, tước hiệu này chỉ về sự xuất hiện của vị Thống Lãnh được Thiên Chúa xức dầu (Ga 5: 26-29, Đn 7: 13ff), và câu chuyện ngụ ngôn về việc tách biệt chiên với dê đã làm ngạc nhiên những người nghe Ngài.

Việc tách biệt chiên và dê có liên quan gì đến ngày phán xét của Thiên Chúa trên toàn cõi đất?

Ở những vùng đất khô cằn như Palestine, chiên và dê thường ăn cỏ chung với nhau vào ban ngày vì đồng cỏ xanh rất hiếm. Khi đêm buông xuống, người chủ chăn dẫn chiên và dê đến nơi nghỉ của chúng, anh ta tách chúng thành hai nhóm.

Dê tính khí thì hung dữ, độc đoán, hiếu động và tranh giành chỗ ở. Chúng húc đầu bằng sừng bất cứ lúc nào chúng nghĩ rằng ai đó đang xâm nhập chỗ ở của chúng. Dê tượng trưng cho cái xấu và sự diễn tả “dê gánh tội” trở thành một biểu hiện phổ biến cho một người mang tội lỗi hoặc gánh tội cho người khác. (Xem Lv 26: 20-22 về sự mô tả nghi thức trục xuất một con dê mang tội trong Ngày Chuộc Tội.)

Chúa Giêsu gánh lấy những sai phạm và tội lỗi của chúng ta và đóng đinh chúng vào thập giá. Ngài đã phải trả giá để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Lựa chọn của chúng ta là đi theo và vâng phục Ngài như là Chúa và Đấng Cứu chuộc chúng ta hoặc là làm chủ chính mình và đi theo con đường riêng của mình tách mình khỏi sự thật và công chính của Thiên Chúa.

 Chúng ta không thể vẫn cứ trung lập hoặc thờ ơ với những lời truyền dạy của Đức Kitô. Nếu chúng ta không ăn năn vì những việc làm sai trái của mình (tội lỗi và sự xúc phạm của chúng ta đối với Thiên Chúa và người lân cận) và tuân theo Tin Mừng, thì chúng ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu và cũng không được thừa hưởng vương quốc của sự công chính, bình an và hoan lạc của Ngài.

Sự tách biệt giữa điều tốt với điều xấu là điều không thể tránh khỏi bởi vì một con đường là dẫn đến tội lỗi, bất tuân và cái chết và con đường kia dẫn đến sự thanh luyện, bình an và cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Tình Yêu Của Thiên Chúa Giải Thoát Chúng TKhỏi Tình yêu vị kỷ thái quá

Dụ ngôn chiên và dê có một cái kết tương tự như câu chuyện ngụ ngôn về người phú hộ giàu có đã từ chối giúp đỡ nghèo khổ, Lazarô, là người ăn xin hàng ngày trước của nhà của ông phú hộ (Lc16: 19-31). Mặc dù Lazarô nghèo và thiếu thốn những gì anh ta cần, nhưng dù sao, anh ta vẫn đặt hy vọng vào Chúa và lời hứa về sự sống bất diệt trong nước Ngài. Ông phú hộ giàu có là người yêu của cải chứ không phải là người yêu Chúa và tha nhân. Khi Lazarô chết, anh được các thiên thần mang đến trong lòng của Áp-ra-ham để nhận phần thưởng của mình trên thiên đàng. Khi ông phú hộ chết đi, vận may của ông ta bị đảo ngược và ông bị ném vào những lửa không bao giờ tắt của hỏa ngục để nhận sự công bình xứng đáng. Dụ ngôn nhấn mạnh đến khoảng cách lớn và bức tường ngăn cách giữa người đàn ông đã từng rất giàu có giờ đây bị trói buộc như một tù nhân nghèo khổ và khốn cùng trong địa ngục và Lazarô mặc chiếc áo dự tiệc tại bữa tiệc nước trời.

Ngày phán xét công bình của Thiên Chúa sẽ biểu lộ loại tình yêu mà chúng ta đã chọn trong cuộc sống hiện tại này – một tình yêu vị tha, thánh thiện hướng đến Thiên Chúa và lợi ít của tha nhân hay là một tình yêu bệnh hoạn và ích kỷ đặt mình lên trên Thiên Chúa và lợi ích của người lân cận.

Khi Martin of Tours (316-397 sau công nguyên), một người lính La Mã trẻ tuổi đã miễn cưỡng dấn thân cho Đức Kitô và chịu phép rửa như một Kitô Hữu, đã gặp một người ăn xin nghèo khổ trên đường không có quần áo để giữ ấm trong thời tiết lạnh, Martin thương hại người này. Anh ta ngay lập tức xuống ngựa và cắt áo choàng làm đôi và sau đó đưa một nửa cho người lạ này. Đêm đó Martin mơ thấy Chúa Giêsu trên thiên đường khoác chiếc áo choàng bị xé giống như chiếc áo mà anh ta đã tặng ngày hôm đó cho người ăn xin. Một trong những thiên thần bên cạnh Chúa Giêsu đã hỏi: “Lạy Chúa, tại sao Ngài lại mặc chiếc áo choàng bị rách đó?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi tớ Ta, Martin đã đưa nó cho Ta.” Đồ đệ của Martin và nhà tiểu sử gia Sulpicius Severus nói rằng sau thị kiến này “Martin đã đến chịu phép rửa” để hiến mạng sống cách trọn vẹn cho Đức Kitô như một thành viên của dân Ngài.

Thánh Augustinô thành Hippo (354-430 sau công nguyên) đã viết: “Đức Kitô ở ngay trên thiên đàng và ở dưới trần thế – chính Ngài ngự trên thiên đàng, dưới trần Ngài ngự trong dân Ngài. Kính sợ Đức Kitô ngự trên trời, và nhận ra Ngài nơi trần thế. Nơi trần thế, Ngài là người nghèo, với người nghèo và ở trong người nghèo; ở đó Ngài là Đấng giàu có với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa.” (trích từ Bài giảng 123, 44).

 Vào Ngày Phán Xét, Chúa Giêsu Sẽ Hỏi “Ai là Người Mà Bạn Đã Yêu Thương”?

Khi Chúa Giê su trở lại với tư cách là vị Thẩm Phán và Người Cai Trị trên tất cả, Ngài sẽ gọi mỗi người chúng ta đứng trước ghế phán xét để trả lời câu hỏi – ai là người mà bạn đã yêu thương và đặt lên hàng đầu trong cuộc sống này? Những người đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và đi theo con đường tình yêu và sự công chính của Người sẽ không bị thất vọng. Họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng – là cuộc sống và bình an với Thiên Chúa trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài.

Nếu chúng ta phó thác cuộc sống của mình cho Chúa Giêsu hôm nay và để cho Chúa Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn và tâm trí chúng ta, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta ân sủng, sức mạnh và sự tự do để bước đi và sống mỗi ngày trong sức mạnh của tình yêu và lòng nhân hậu Ngài. Chúng ta hãy ký thác cuộc đời mình vào tay Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót đã hiến mạng sống Ngài vì chúng ta. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu gia tăng đức tin, củng cố niềm hy vọng và khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa tình yêu của lòng thương xót và trắc ẩn của Người dành cho tất cả mọi người.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy là Chủ và là Người Cai Trị cuộc đời con. Xin cho tình yêu của Ngài ngự trị trong trái tim con để con chỉ có thể nghĩ, hành động và nói với lòng bác ái và bao dung đối với tất cả mọi người.”

Xác Tín: Chúa Giêsu đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” Mt 25: 45-46

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(18/02/2024) KONTUM