Cầu Nguyện Và Đức Tin Đi Đôi Với Nhau (24.02.2020 – Thứ Hai Tuần 7 TN)

Lời Chúa: Mc 9, 14 – 29 
Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế? “17 Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.”19 Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.”20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? ” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.”23 Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.”24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! “25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! “26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi! “27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? “29 Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Suy nim:

Loại đức tin nào Chúa Giêsu mong đợi nơi chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp thử thách và khó khăn? Chắc chắn sẽ có lúc mỗi chúng ta làm cho người khác thất vọng. Sự kiện trong bài Tin Mừng này, các môn đệ của Chúa Giêsu đã khiến cho người cha thất vọng vì họ đã không chữa lành được đứa con bị động kinh của ông. Phản ứng của Chúa Giêsu có vẻ nghiêm khắc; nhưng đó thực sự điềm tĩnh với tình yêu và lòng trắc ẩn. Chúng ta thấy cùng lúc sự thất vọng của Chúa Giêsu với sự thiếu đức tin của các môn đệ và cả điều Ngài quan tâm là để đáp trả nguyện vọng của cậu bé gặp nguy hiểm này và người cha đau khổ của cậu bé. Chúa Giêsu đã nhận ra sự yếu đuối trong đức tin của người cha, đồng thời thách thức ông ấy mạnh dạn cầu nguyện với đức tin của người đang hết lòng mong đợi: “Tất cả mọi thứ đều có thể đối với người tin!”

Cầu Nguyện và Đức Tin Đi Đôi Với Nhau

Augustinô Hippo (354-430 sau Công nguyên), trong bài bình luận về đoạn Tin Mừng này, nhắc nhở chúng ta rằng cầu nguyện và đức tin đi đôi với nhau: “Khi đức tin mất đi, thì cầu nguyện sẽ không còn nửa? Vì đâu có ai cầu nguyện cho đều mà anh ta không tin? … Vậy, để chúng ta có thể cầu nguyện, thì chúng ta hãy tin và chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ một đức tin mà chúng ta cầu nguyện không nản lòng. “

Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài để chúng ta có thể có sự tự tin và can đảm mà chúng ta cần để cầu xin Thiên Cha trợ giúp và ban ân sủng cho chúng ta. Bạn có tin tưởng vào tình yêu và sự chăm sóc của Chúa dành cho bạn và cầu nguyện với niềm tin mong đợi rằng Ngài sẽ cho bạn những gì bạn cần không?

 Khi Chúa Giêsu quở trách thần dữ, lúc đầu tình trạng cậu bé dường như trở nên tồi tệ hơn khi cậu bé bị co giật. Peter Chrysologus (400-450 sau công nguyên), vị giám mục truyền giáo và giám mục nổi tiếng của Ravena, phản ánh về sự việc này:

“Mặc dù cậu bé ngã trên mặt đất, nhưng đó là ác quỷ trong anh ta đang đau khổ. Cậu bé bị quỷ ám chỉ bị co giật, trong khi đó thần dữ trong cậu bé đang bị kết án bởi vị thẩm phán tối cao. Thông qua sự đau đớn của cơ thể con người, hình phạt của quỷ đã được thể hiện.”

Chúa hứa cho mỗi người chúng ta tự do khỏi sự áp bức, đặc biệt là sự khống chế của tội lỗi và sa-tan là kẻ cố gắng cướp đi niềm tin, hy vọng và sự bình an của chúng ta với Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời goi chúng ta, như Ngài đã làm cho cha của cậu bé này, cầu nguyện với đức tin hy vọng.

Bạn có tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa không?

Đức tin và sự tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

Những việc làm và dấu chỉ vĩ đại mà Chúa Giêsu đã chứng minh rằng nước Thiên Chúa hiện diện nơi Ngài. Những dấu chỉ này chứng thực rằng Thiên Chúa Cha đã sai Người là Đấng Mêsia lời đã hứa. Những dấu chỉ ấy mời gọi niềm tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ trần gian. Sự xuất hiện của nước Thiên Chúa có nghĩa là đánh bại vương quốc của Satan. Việc trừ quỷ của Chúa Giêsu dự đoán chiến thắng vĩ đại của Ngài đối với “kẻ thống trị thế giới này” (Ga 12:31). Mặc dù Satan có thể hành động trong thế giới vì căm thù Thiên Chúa và Nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, và có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng tâm linh, và gián tiếp trên thể lý, tuy nhiên sao quyền lực của Satan bị giới hạn và chỉ cho phép bởi sự quan phòng của Thiên Chúa (Rm 8 : 28).

Chúa Giêsu ban sự tự do khỏi sự trói buộc bởi tội lỗi và Satan. Không có trở ngại nào mà Ngài không thể giả thoát cho chúng ta. Bạn có tận dụng sự bảo vệ và trợ giúp mà Ngài ban cho những ai tìm kiếm Ngài với niềm tin và sự tín thác vào lòng thương xót của Ngài không?

 “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp lòng tin yếu kém của con! Xin  hãy gia tăng niềm tin và sự tín thác vào sức mạnh cứu rỗi của Chúa. Xin hãy cho con niềm tin và sự kiên trì, đặc biệt là trong lời cầu nguyện. Và xin giúp con mang tình yêu và sự thật chữa lành của Chúa cho những người con gặp gỡ”.

Khu Vực Cấm, Lãnh Thổ Của Ma Quỷ

“Khi Chúa Giêsu về đến nhà, các môn đệ của Ngài bắt đầu hỏi riêng Ngài, ‘Tại sao chúng con không thể trục xuất nó?’ Ngài nói với họ, ‘Loại này chỉ có thể bị trừ bằng lời cầu nguyện mà thôi.” Mc 9: 28-29

     Ác quỷ là một phần của cuộc sống hàng ngày trên trần gian. Thiên Chúa cho phép ma quỷ cám dỗ chúng ta và thậm chí quấy rối chúng ta. Chúng ta đang sống giữa sự suy thoái và hủy diệt của quỷ (xem 1 Pt 5: 8; Ep 6:12).

     Tuy nhiên, chúng ta có thể làm giảm sự ảnh hưởng của ma quỷ trong môi trường xung quanh bằng cách nhận lãnh phép rửa tội và sống trọn vẹn Bí tích Rửa tội của mình. Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta đã từ chối Satan, tất cả các công việc của hắn, và tất cả những lời hứa trống rỗng của hắn. Ngay cả khi chúng ta phạm tội sau Bí tích Rửa tội, chúng ta có thể làm giảm những cơ hội của ma quỷ bằng cách đi xưng tội càng sớm càng tốt sau khi chúng ta phạm tội. Hơn nữa, bằng cách xưng tội thường xuyên, chúng ta có thể củng cố bản thân và tránh rơi vào tội lỗi. Cuối cùng, bằng lời cầu nguyện lien lĩ, chúng ta có thể xua đuổi ma quỷ, nếu chúng ta sẽ phải chịu đựng (Mc 9, 29).

     Vì vậy, nhiều người đã vô tình để mà quỷ tồn tại nhiều năm trong trong họ, cuộc sống họ bị xáo trộn và đi xuống vì họ không thực hiện nghiêm túc lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Loại này chỉ có thể xua đuổi bằng lời cầu nguyện” (Mc 9, 29).

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin làm cho con hoàn toàn không khoan dung với những việc làm của ma quỷ.

Xác Tín: “Ai trong anh em là người không ngoan hiểu biết, hãy để người ấy dùng lối sống tốt đẹp mà chứn tỏ rằng nhngwx hành động của họ xuất phát từ lòng nhân từ.” Gc 3:13

Tác giả: Don Schwager

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(23/02/2020) KONTUM