Những Điểm Cốt Lõi Của Sắc Chỉ Công Bố Năm Thánh Thường Lệ 2025: “Spes Non Confundit – Hy Vọng Không Làm Thất Vọng”

Sắc chỉ Công bố Năm Thánh thường lệ 2025 với chủ đề “Spes non confundit – Hy vọng không làm thất vọng” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nêu rõ một số điểm cốt lõi như sau:

1- CHỦ ĐỀ “HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG”:

Chủ đề được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (Rm 5,5) nhấn mạnh vai trò của hy vọng trong đời sống Kitô hữu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

2- Ý NGHĨA CỦA NĂM THÁNH:

Năm Thánh là thời gian đặc biệt để các tín hữu Công giáo khám phá lại lòng thương xót của Thiên Chúa, làm mới đức tin và củng cố tinh thần cộng đoàn.

Đây cũng là dịp để các tín hữu hoán cải tâm hồn, trở về với Thiên Chúa và sống đời sống Kitô hữu một cách sâu sắc hơn.

3- HOẠT ĐỘNG VÀ NGHI THỨC:

Các nghi lễ và hoạt động trong Năm Thánh sẽ bao gồm hành hương, cầu nguyện, tĩnh tâm và tham dự cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể.

Các tín hữu được khuyến khích tham gia các hoạt động bác ái và công tác xã hội để thể hiện đức bác ái và tình yêu thương với mọi người.

4- CÁNH CỬA THÁNH (PORTA SANCTA):

Một điểm nhấn quan trọng của Năm Thánh là việc mở Cánh Cửa Thánh tại các nhà thờ lớn – nhà thờ chánh tòa trên toàn thế giới. Cánh cửa này tượng trưng cho con đường dẫn tới ơn cứu độ và ân sủng của Thiên Chúa.

5- THAM GIA CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG:

Các giáo hội địa phương được khuyến khích tổ chức các hoạt động và sự kiện riêng nhằm tạo điều kiện cho mọi tín hữu, kể cả những người không thể hành hương đến Rôma, cũng có thể tham gia vào Năm Thánh.

6- TÍNH LIÊN ĐỚI VÀ HÒA BÌNH:

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng một thế giới liên đới và hòa bình. Ngài kêu gọi tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo hay văn hóa, cùng nhau nỗ lực để xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn.

Những điểm trên nhằm khơi dậy tinh thần hy vọng và khuyến khích các tín hữu sống đời sống đức tin một cách mạnh mẽ và trung thành hơn.

 

Gia Thi, SDB

Nguồn: thegioisaledieng.net