Thánh Lễ Trực Tuyến – THÁNH LỄ TIỆC LY | Lúc 18g00 09/04/2020. Do Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế

WGPKT(09/04/2020) KONTUM