Phụng Vụ Lễ Thánh Stêphanô CUÉNOT Thể 14.11.2019

THÁNH LỄ

KÍNH THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ,

Giám Mục tử đạo. Thánh Tổ Giáo Phận Kon Tum

Ngày 14 tháng 11

Lời nguyện nhập lễ

          Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Thánh Giám Mục Kuénot Thể lòng can đảm liều mạng sống mình vì đức tin. Xin Chúa nhận lời thánh nhân cầu bầu mà cho chúng con đức tin vững mạnh can đảm chịu đựng mọi cực khổ gian nan vì lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin…

Amen.

BÀI ĐỌC I : (2 Mcb 7,1.20-23.27b-29).

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.

1Hồi ấy có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.

20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”

27bBà nói với ngời con út : “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC II : (Rm 8,31b-39). Lễ Thánh Tử Đạo

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

31bThưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? 32Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? 33Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? 34Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

35Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 36Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

37Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

38Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

TIN MỪNG Lễ Thánh Tử Đạo (Lc 9,23-26).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

23Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

Đó là Lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

          Lạy Chúa đầy lòng thương xót và nhân ái, xưa Chúa đã cho Thánh Giám Mục Kuénot Thể ơn đổ máu đào để minh chứng lòng tin. Nay xin Chúa đổ tràn ơn Ngài trên lễ vật này và làm cho lòng tin chúng con càng ngày càng thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

KINH TIỀN TỤNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa tồn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu của Thánh Stêphan Kuénot Thể tử đạo, đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng :

Thánh, Thánh, Thánh…

Lời nguyện hiệp lễ

            Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh để biến đổi chúng con nên tạo vật mới. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương can đảm Thánh Giám Mục Kuénot Thể đã liều mạng sống vì đức tin, để mai sau trên Nước Trời chúng con cùng được hưởng phúc muôn đời mà Chúa đã dành sẵn cho những kẻ chịu khổ vì Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

 
WGPKT(12/11/2019) KONTUM