Thể Thức Linh Mục Cử Hành Thánh Lễ Một Mình

    Khi một linh mục cử hành Thánh lễ một mình, ngài làm như sau:

– Sau khi hôn bàn thờ, ngài đọc bài ca nhập lễ, và làm dấu thánh giá.

– Ngài bỏ qua lời chào đầu Thánh lễ (“Chúa ở cùng anh chị em, Dominus vobiscum”), và lời mời bắt đầu nghi thức thống hối (“Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận… Fratres, agnoscamus …, “). Phần còn lại của nghi thức thống hối là như bình thường.

– Ngài đọc lời mời cầu nguyện (“Chúng ta hãy cầu nguyện, Oremus, “), vì đây không chỉ là lời mời hướng đến mọi người, mà còn bao gồm cả ngài nữa. Tiêu chí tương tự được tuân giữ cho phần giới thiệu Kinh Lạy Cha, vốn không được bỏ qua.

– Ngài đọc phần giới thiệu các bài đọc và Tin Mừng (“Trích thư thánh…Lectio sancti…”), nhưng bỏ qua lời chào mọi người đầu Tin Mừng (“Chúa ở cùng anh chị em, Dominus vobiscum”). Ngài đọc lời kết thúc các bài đọc và Tin Mừng (“Đó là Lời Chúa, Verbum Domini”). Đây cũng là vì lợi ích của ngài, và không chỉ là lời chào đến mọi người.

– Trong phần dâng lễ vật, ngài đọc các lời nguyện dâng bánh và rượunhưng bỏ qua câu đáp “Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời, Benedíctus Deus in Saécula….” Ngài cũng bỏ quaAnh chị em hãy cầu nguyện, Orate, fratres”), cùng với câu đáp “Xin Chúa nhận ly lễ, Suscípiat Dóminus sacrifícium….”

– Không giống như “Chúa ở cùng anh chị em, Dominus vobiscum” khác, tôi tin rằng ngài phải đọc câu này, vốn tạo thành một phần của giao thức ban đầu của đối thoại cho kinh Tiền tụng. Các quy chế nói rõ ràng rằng Kinh nguyện Thánh Thể phải luôn được đọc một cách toàn diện, và rằng Kinh này vẫn giữ  hình thức số nhiều, ngay cả khi linh mục cử hành Thánh lễ một mình. Vì lời đối thoại này không thể tách rời khỏi Kinh nguyện Thánh Thể, nên nó luôn được đọc.

  Để hỗ trợ cho việc giải thích tính cách đặc biệt của “Chúa ở cùng anh chị em, Dominus vobiscum” này, là sự việc rằng ngay cả khi Thánh lễ thường được cử hành hướng về phía đông, chữ đỏ không yêu cầu linh mục quay về phía mọi người vào lúc này, như đả xảy ra gần như trong mọi trường hợp khác, nhưng hãy nhìn vào thánh giá bàn thờ.

– Mặc dù Kinh nguyện Thánh Thể phải được đọc trọn bộ, nhưng lời tung hô tưởng niệm (“Đây là mầu nhiệm đức tin, Mysterium fidei”) không phải là một phần của Kinh nguyện này. Do đó, cả lời giới thiệu và câu tung hô đều được bỏ qua. Chữ đỏ này được nói cách minh nhiên trong một số quy định cho việc đồng tế, khi chỉ có các linh mục có mặt trong Thánh lễ.

– Việc trao chúc bình an (“Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em, Pax Domini sit semper …”) được bỏ qua.

– Khoảnh khắc giơ Mình thánh lên là dễ nhầm lẫn. Trong thực tế, chúng ta có hai lời nguyện được đặt bên cạnh nhau.

  Ở đây, số 268 của Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM) được tuân giữ: “…Nếu thừa tác viên không rước lễ, [hoặc nếu không có thừa tác viên] linh mục cúi mình, cầm Mình Thánh quay mặt về bàn thờ đọc thầm một lần: ‘Lạy Chúa, con chẳng đáng, Domine non sum dignus’ và ‘Xin Mình Thánh Chúa Kitô, Corpus Christi custodiat…’, rồi rước Mình Thánh Chúa. Đoạn ngài cầm lấy chén thánh và đọc thầm: ‘Xin Máu Thánh Chúa Kitô, Sanguis Christi custodiat…’ rồi rước Máu Thánh.” (Bản dịch Việt ngữ, như trên).

– Sau khi rước lễ, linh mục đọc bài ca Hiệp lễ trước khi tráng chén.

– Sau một khoảng khắc tạ ơn trong thinh lặng, linh mục nóiChúng ta hãy cầu nguyện, Oremus” và đọc lời nguyện sau Hiệp lễ.

– Cả phép lành cuối cùng và câu “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an, Ite missa est” đều được bỏ qua. Thánh lễ kết thúc với câu “Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta. Amen; Per Christum, Dóminum nostrum. Amen” của lời nguyện kết lễ, sau đó linh mục hôn bàn thờ, và hoặc cúi đầu trước bàn thờ hoặc bái gối trước nhà tạm, tùy theo trường hợp, trước khi rút lui.

  Lẽ dĩ nhiên, điều này không có cách nào loại trừ lời đề nghị rằng, ngay sau Thánh lễ, linh mục nên dành một thời gian để tạ ơn riêng tư, vì bao ân sủng và đặc ân được cử hành Thánh lễ.

  Trên đây là một bài tham khảo có giá trị. Các linh mục nên lưu giữ lại, để sử dụng khi cần. (Trích trong : Zenit.org 15-11-2006)

  (Nguyễn Trọng Đa)

Nguồn: https://zenit.org/articles/when-celebrating-mass-alone/

WGPKT(26/10/2020) KONTUM