Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Đông

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Ephrem Trương Cường

(Đang phục vụ tại Giáo xứ Tiên Sơn, Giáo Hạt Pleiku, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐÔNG

Sinh năm 1935, tại Trung Lương, Quảng Trị

Địa chỉ: Đường 22, nhà số 6, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Thuộc Giáo Xứ Phục Sinh, Giáo Hạt Hàm Tân, Giáo Phận Phan Thiết

Đã được Chúa gọi về lúc 20h45’ thứ hai, ngày 12 tháng 7 năm 2021.

Hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 09g00’ thứ Tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Tại Tư Gia, Đường 22, Nhà số 6, Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(13/07/2021) KONTUM