Cáo Phó: Thầy Phó Tế – GB. Nguyễn Văn Phúc

Tòa Giám Mục Kon Tum và Tang Quyến kính báo:


 Thầy Phó Tế GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN PHÚC

Sinh ngày 22 tháng 5 năm 1986

Quê Quán: Giáo Xứ Thành Tâm, Giáo Phận Xuân Lộc

Đang giúp xứ Ling La, Giáo Hạt Đăk Hà, Giáo Phận Kon Tum

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12 giờ 20 Thứ Hai ngày 23 tháng 8 năm 2021,

tại Kon Tum

Hưởng dương 35 tuổi.

Nghi Lễ Nhập Quan lúc 19giờ30 Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021,

tại Tòa Giám Mục Kon Tum

 

Thánh Lễ An Táng vào lúc 14giờ00 Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Tại Tòa Giám Mục Kon Tum,

do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ sự

Sau đó an táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Tu Sĩ, thành phố Kon Tum.

 Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Gioan Baotixita mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P.

 

WGPKT(23/08/2021) KONTUM