Cáo Phó: Ông Cố Antôn Nguyễn Hữu Mỹ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Gioan Nguyễn Quốc Vũ

(Giám Đốc Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố ANTÔN NGUYỄN HỮU MỸ

Sinh ngày 24.05.1949, tại Quảng Bình

Địa chỉ: 02 Nay Der, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ Thánh Tâm, Pleiku.

Đã được Chúa gọi về lúc 02g30 thứ Hai, ngày 31 tháng 01 năm 2022

Hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 14g00 thứ Tư, ngày 02.02.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Tâm, Giáo Hạt Pleiku, Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ ANTÔN sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

 

WGPKT(31/01/2022) KONTUM