Cáo Phó: Ông Cố Phaolô Phạm Hồng Hải

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Anna Phạm Thị Xuân Cúc

(Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết,

đang phục vụ tại Cộng Đoàn Tân Lý, Giáo Phận Phan Thiết)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ PHAOLÔ PHẠM HỒNG HẢI

Sinh năm 1933

Địa chỉ: Giáo Xứ Phương Hòa, Giáo Hạt Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 12g30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Hưởng thọ 87 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08giờ00 sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Tại Nhà Thờ Phương Hòa, Giáo Hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Ông Cố PHAOLÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(23/05/2020) KONTUM