Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Yoh

Văn Phòng TGM kính báo: 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Maria H’Yip

Thuộc Dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu,

đang phục vụ tại Congo, Châu Phi,

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHÊRÔ YOH

Sinh năm 1938, tại làng Plei Chuêt

Địa chỉ: làng Plei Chuêt 2, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thuộc Giáo xứ Plei Chuêt, Giáo hạt Pleiku

Đã được Chúa gọi về lúc 11h00 Thứ Bảy, ngày 06. 05. 2023

Hưởng thọ 85 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09h00 Thứ Hai, ngày 08. 05. 2023

tại Nhà thờ Giáo xứ Plei Chuêt, Giáo hạt Pleiku.

Do Cha Luy G. Nguyễn Quang Vinh, ĐDGM vùng Gia Lai chủ sự

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P 

WGPKT(07/05/2023) KONTUM