Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Tại Việt Nam: Thư Mời Tham Gia Chương Trình “Cứ Theo Thầy”

Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam
Pontifical Mission Societies in Vietnam (PMS-VN)

Sứ mệnh và Đào luyện
Mission and Formation

Ngày 10/11/2023

THƯ MỜI

v/v tham gia chương trình “Cứ Theo Thầy”

Kính trình:

– Quý Đức cha
– Quý Bề trên các hội dòng
– Quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ

Tiếp theo chương trình Thánh Thần và chúng tôi…[1] (x. Cv 15, 28) dành cho những người đang đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo và huấn luyện trong các cộng đoàn, Văn phòng PMS-VN phối hợp với quý cha Dòng Tên Việt Nam tổ chức chương trình “Cứ Theo Thầy” (x. Ga 21, 22) dành cho các linh mục và tu sĩ đang đảm nhận những trách nhiệm khác. Đây cũng là những buổi hồi tâm và cầu nguyện với Lời Chúa được gợi ý ONLINE (mỗi tháng hai lần) nhằm khích lệ nhau dấn thân hơn vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng và ngày càng thực hiện theo sát hướng dẫn của Thánh Thần hơn.

1) Buổi hồi tâm được thực hiện trên nền tảng Zoom vào tối thứ Ba tuần 1 và tuần 3 trong tháng, từ 20g30 – 21g30 giờ[2] (xem lịch đính kèm).

2) Thành phần tham dự: Quý cha và quý tu sĩ, đặc biệt các vị trẻ tuổi.

3) Tham dự viên cần đăng ký ghi danh để có thể nhận ID và Pass vào phòng hồi tâm, chúng con sẽ chuyển đến quý đấng qua email hoặc Nhóm Zalo một tuần trước buổi hồi tâm).

4) Đăng ký tại đây và việc đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 15/12/2023.

Trân trọng kính mời quý đấng cùng cầu nguyện, suy nghĩ và tham gia. Chúng con tin chắc rằng với ơn Chúa và sự quảng đại của mỗi người, Chương trình sẽ góp phần làm khởi sắc tinh thần loan báo Tin Mừng tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trọng kính,

Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
Giám đốc PMS-VN

_____

DỰ KIẾN NGÀY HỒI TÂM – NĂM 2024

20g30 – 21g30 thứ Btuần 1 & tuần 3 trong tháng

ĐỀ TÀI

CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ”
VÀ HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

SttThángNgày
1Tháng Giêng02/01/2024 và 16/01/2024
2Tháng Hai06/02/2024 và 20/02/2024
3Tháng Ba05/03/2024 và 12/03/2024
4Tháng Tư02/04/2024 và 16/04/2024
5Tháng Năm07/05/2024 và 21/05/2024
6Tháng Sáu04/06/2024 và 18/06/2024
7Tháng Bảy02/07/2024 và 16/07/2024
8Tháng Tám06/08/2024 và 20/08/2024
9Tháng Chín03/09/2024 và 17/09/2024
10Tháng Mười01/10/2024 và 15/10/2024
11Tháng Mười Một05/11/2024 và 19/11/2024
12Tháng Mười Hai03/12/2024 và 17/12/2024

PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH

1) Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công, Giáo phận Xuân Lộc.

2) Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ.

3) Lm. Đaminh Vũ Duy Cường, SJ.

4) Lm. Antôn Nguyễn Hoàng Dũng, SJ.

Link đăng ký dự phòng: https://forms.gle/ts2qQmekM3aVCVq27

Văn phòng chính: 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (phòng 308)

Email: pmsvietnam2017@gmail.com – Tel. (+84) 919693113

WHĐ (10.11.2023)

[1] Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam: Thư mời tham gia chương trình hồi tâm hằng tháng, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cac-hoi-giao-hoang-truyen-giao-tai-viet-nam-thu-moi-tham-gia-chuong-trinh-hoi-tam-hang-thang-52929

[2] Múi giờ Việt Nam (GMT+7)